Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/cenu_aptaujas/sporta_kameru_komplektu_piegade
Drukas datums: 13:45:01 12.07.2020

Sporta kameru komplektu piegāde25.02.2020

Kokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā “Sporta kameru komplektu piegāde” projekta “Zivju resursu aizsardzības un kontroles pasākumu efektivitātes uzlabošana Kokneses novadā” ietvaros, Zivju fonda atbalsta pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” ietvaros, KND/TI/2020/7

Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2020.gada 3. martam plkst. 12:00., sūtot to ieskenētā veidā uz e-pastu ieva.rusina@koknese.lv (var sūtīt arī pa pastu vai iesniegt personīgi Kokneses novada domē, Melioratoru ielā 1, Koknesē, 11.kabinetā līdz iepriekšminētajam termiņam).

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes projektu vadītāja Ieva Rusiņa, tālr. 27298666, 65128569, e-pasts ieva.rusina@koknese.lv

Instrukcija un tehniskā specifikācija    Pielikums Nr.2