Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/cenu_aptaujas/nac_un_izmegini_tipa_nodarbibu_vingrosana_energijai_vadisana
Drukas datums: 04:54:15 19.08.2019

Nāc un izmēģini tipa nodarbību “Vingrošana Enerģijai” vadīšana22.02.2019

Kokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā par “Nāc un izmēģini tipa nodarbību “Vingrošana Enerģijai” vadīšanu 2019.gadā, ESF projekta “Koknese-veselīgākā vide visiem” (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/019,  KND/TI/2019/6)  ietvaros.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 1.marts plkst.12:00.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes projektu vadītāja Ieva Rusiņa, tālr. 27298666, 65128569, e-pasts ieva.rusina@koknese.lv

INSTRUKCIJA

Pielikums Nr.3 un Nr.4

Projekts „Koknese-veselīgākā vide visiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/019) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.