Mēs katrs varam radīt brīnumus!08.05.2018

Kokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā “Mēs katrs varam radīt brīnumus!” 

 Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 15.maijs plkst. 12:00.

 Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Anda Mikāla, tālr. 27097953, 65133636, e-pasts anda.mikala@koknese.lv

 Pielikumā:

1) Instrukcija uz 4 lp.

2) 2.pielikums uz 1 lp.

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top