Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/cenu_aptaujas/lielformata_ara_spelu_izgatavosana_kokneses_novada_turisma_piedavajuma_dazadosanai
Drukas datums: 05:40:20 20.02.2020

Lielformāta āra spēļu izgatavošana Kokneses novada tūrisma piedāvājuma dažādošanai08.11.2018

Kokneses novada dome izsludina cenu aptauju „Lielformāta āra spēļu izgatavošana Kokneses novada tūrisma piedāvājuma dažādošanai”, Nr. KND/TI/2018/44

Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr.LLI-211 „Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana"

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2018. gada 13.novembrim plkst. 16:00, sūtot to ieskenētā veidā uz e-pastu mara.bitane@koknese.lv (var sūtīt arī pa pastu vai iesniegt personīgi Kokneses novada domē, Melioratoru ielā 1, Koknesē, 11.kabinetā līdz iepriekšminētajam termiņam).

Kontaktpersona - Māra Bitāne, e-pasts mara.bitane@koknese.lv, tālrunis 20499940

Instrukcija

Finanšu piedāvājuma forma