Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/cenu_aptaujas/lekcijas_grutniecem_jaunajam_novada_gimenem_par_berna_veseligu_dzives_sakumu_uzturs_un_fiziska_attistiba_lekciju_nodrosinasana_un_vadisana
Drukas datums: 05:43:54 20.02.2020

“Lekcijas grūtniecēm, jaunajām novada ģimenēm par bērna veselīgu dzīves sākumu (uzturs un fiziskā attīstība)” lekciju nodrošināšana un vadīšana12.10.2018

Kokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā par lekciju “Lekcijas grūtniecēm, jaunajām novada ģimenēm par bērna veselīgu dzīves sākumu (uzturs un fiziskā attīstība)” (pozīcija Nr. 4.1.2.4) nodrošināšanu un vadīšanu, ESF projekta “Koknese-veselīgākā vide visiem!” (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/019,  KND/TI/2018/47)  ietvaros.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 19.oktobris plkst.12:00.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes projektu vadītāja Ieva Rusiņa, tālr. 27298666, 65133636, e-pasts ieva.rusina@koknese.lv

Instrukcija

Pielikumi

Projekts „Koknese-veselīgākā vide visiem!” (Nr.9.2.4.2/16/I/019) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.