Kokneses novada Tūrisma mājas lapas koncepcijas un tehniskās specifikācijas izstrāde08.08.2016

Kokneses novada dome, reģ. nr. 90000043494

Adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Koknese novads. LV – 5113,

izsludina cenu aptauju:

„ Kokneses novada Tūrisma mājas lapas koncepcijas un tehniskās specifikācijas izstrāde” Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Kokneses novada dome, 5.kab., adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, LV – 5113. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai elektroniski (ieskenētu, ar oriģināliem parakstiem vai ar elektronisko parakstu) uz turisms@koknese.lv līdz 15.08.2016., plkst. 14:00.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Vita Bijikertasa Kokneses Tūrisma informācijas centra konsultante mob. 29431563, T.65161296, turisms@koknese.lv

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: Vita Bijikertasa Kokneses Tūrisma informācijas centra konsultante mob. 29431563, T.65161296, turisms@koknese.lv

Piedāvājuma iesniegšanas nosacījumi:

Piedāvājumu iesniedz juridiska persona vai reģistrēts saimnieciskās darbības veicējs.

Balstoties uz Pasūtītāja vajadzībām un sniegto informāciju, izstrādāt koncepcijas pirmversiju.

Pēc piedāvājumu saņemšanas, vajadzības gadījumā, pasūtītājs iesniegs savus jautājumus, komentārus un precizējumus, kuri būs jārisina un jāpapildina koncepcijas dokumentācijas izstrādes gaitā.

Piedāvājuma cena jānorāda euro, kopā ar PVN.

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

Pretendenta pieteikums sastāv no šādiem dokumentiem:

• juridiskas personas vai saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas apliecības kopija;

• pretendenta piedāvājums (1.pielikums „Pretendenta piedāvājuma veidne”);

• atsauksmes (2 gab) no citiem pasūtītājiem, kuriem veikti līdzīga rakstura darbi pēdējo trīs gadu laikā.

Prasības attiecībā uz pretendenta kvalifikāciju:

1. Pretendentam ir pieredze mājas lapu koncepcijas un tehniskās specifikācijas izstrādē.

2. Pretendents normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

Pielikumi:

1. Pretendenta piedāvājuma veidne

Koncepta izstrādes materiāli un informācija tiks izmantoti Kokneses novada tūrisma mājaslapas uzlabošanas nolūkos Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr.CB110 „Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai” („Hanseatic Approach to New Sustainable Alliances” – HANSA) ietvaros.

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top