Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/cenu_aptaujas/kokneses_novada_pasvaldibas_un_tas_iestazu_transportlidzeklu_kasko_apdrosinasana
Drukas datums: 14:08:30 27.05.2020

Kokneses novada pašvaldības un tās iestāžu transportlīdzekļu KASKO apdrošināšana27.03.2020

Kokneses novada dome, reģ. Nr.LV 90000043494 izsludina cenu aptauju KND/TI/2020/9 ,

“Kokneses novada pašvaldības un tās iestāžu transportlīdzekļu KASKO apdrošināšana”

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Kokneses novada dome, adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, LV-5113. Piedāvājums jāiesniedz personīgi 14.kabinetā vai elektroniski (ieskenētu ar oriģināliem parakstiem) uz e-pastu: dace.svetina@koknese.lv līdz 2020. gada 3. aprīļa plkst.12.00

Pakalpojuma izpildes vieta –  Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, Latvija, LV–5135;

Pakalpojuma izpildes laiks –   Pakalpojuma izpildes laiks: 24 (divdesmit četri) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas;

Piedāvājuma iesniegšanas nosacījumi:

Piedāvājumu iesniedz fiziska vai juridiska persona, piedāvājuma cena jānorāda euro, bez PVN. Apdrošinātāju klientu apkalpošanas centram jāatrodas ne vairāk kā 30 km rādiusā no Kokneses novada domes.

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs. Apdrošināšanas līgums tiks slēgts ar pretendentu, kura piedāvājums būs ar zemāko cenu, ievērojot visas tehniskās prasības.

Prasības attiecībā uz pretendenta kvalifikāciju:

  • Pretendents ir Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vai līdzvērtīgas iestādes savā mītnes zemē licencēts īpašuma apdrošināšanai. Pretendentam ir tiesības sniegt sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanas pakalpojumus (Pretendenta rīcībā ir kompetentas institūcijas izsniegtas atļaujas (licences) apdrošināšanas veikšanai).
  • Pretendentam ir jābūt Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja biedram.
  • Pretendentam Latvijā nav nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR un Uzņēmumu reģistrā nav aktuālo datu  par pretendenta maksātnespējas (t.sk. bankrota) procesiem, likvidācijas procesu, apturētu vai pārtrauktu saimniecisko darbību.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Dace Svētiņa, tālr.28355381, e-pasts dace.svetina@koknese.lv.

 Tehniskā specifikācija ar pielikumiem - šeit

 Pretendenta iesniedzamie dokumenti:

1.      Pretendenta pieteikums cenu aptaujai un Transportlīdzekļu saraksts ar piedāvātajām apdrošināšanas prēmijām (pielikums Nr.2);

2.      Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izsniegtas spēkā esošas licences apliecinātu kopiju (vai norādīt interneta vietni, kurā licence aplūkojama), kas pretendentam atļauj Latvijas Republikas teritorijā sniegt sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanas pakalpojumus