Katedras veida informācijas stenda izgatavošana un piegāde Kokneses viduslaiku pilsdrupās 20.09.2019

Kokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā "Katedras veida informācijas stenda izgatavošana un piegāde Kokneses viduslaiku pilsdrupās, projekta "Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā" Nr.5.5.1.0/17/I/005 ietvaros,KND/TI/2019/26.

Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2019.gada 4.oktobra plkst.15:00, sūtot to ieskenētā veidā uz e-pastu anda.mikala@koknese.lv (var sūtīt arī pa pastu vai iesniegt personīgi Kokneses novada domē, Melioratoru ielā 1, Koknesē, 11.kabinetā līdz iepriekšminētajam termiņam).

 Instrukcija

1.pielikums - Tehniskā specifikācija

2.pielikums  - Pretendenta pieteikums

3. pielikums - Finanšu piedāvājums

4.pielikums - Izvietojums

 

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top