Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/cenu_aptaujas/jauniesu_izglitosana_par_seksualas_un_reproduktivas_veselibas_jautajumiem
Drukas datums: 04:31:55 19.08.2019

Jauniešu izglītošana par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem02.04.2019

Kokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā par nodarbību “Jauniešu izglītošana par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem” nodrošināšanu un  vadīšanu 2019.gadā, ESF projekta “Koknese-veselīgākā vide visiem” (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/019,  KND/TI/2019/13)  ietvaros.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 9.aprīlis plkst.12:00.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes projektu vadītāja Ieva Rusiņa, tālr. 27298666, 65128569, e-pasts ieva.rusina@koknese.lv

INSTRUKCIJA

PIELIKUMI

Projekts „Koknese-veselīgākā vide visiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/019) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.