Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/cenu_aptaujas/jaunaudzu_retinasana
Drukas datums: 05:24:08 19.08.2019

Jaunaudžu retināšana02.04.2019

Kokneses novada dome aicina piedalīties Tirgus izpētē “Jaunaudžu retināšana”, projekta “Mežu ekoloģiskās vērtības uzlabošana Kokneses novada domes jaunaudzēs” Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas apakšpasākuma „Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai” ietvaros, KND/TI/2019/12

 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2019. gada 12. aprīlim plkst.12:00

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Anda Mikāla, tālr. 27097953, 65133636, e-pasts anda.mikala@koknese.lv   

Instrukcija

Finanšu piedāvājums