Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/cenu_aptaujas/ikdienas_aktivitates_veselibas_pamats
Drukas datums: 17:06:29 28.05.2020

“Ikdienas aktivitātes - veselības pamats30.01.2018

Kokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā “Ikdienas aktivitātes - veselības pamats” (pozīcija Nr.13.2.1.11) telpu noma 2018.gadam,  Fiziskā aktivitāte, ESF Projekts “Koknese-veselīgākā vide visiem” (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/019,  KND/TI/2018/03).

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 9 .februāris plkst.12:00.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes projektu vadītāja Ieva Rusiņa, tālr. 27298666, 65133636, e-pasts ieva.rusina@koknese.lv

Instrukcija: šeit

Pielikumi Nr.2 un Nr.3: šeit

 Projekts „Koknese-veselīgākā vide visiem”” (Nr.9.2.4.2/16/I/019) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.