Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/cenu_aptaujas/ed_veseligi_un_garsigi
Drukas datums: 03:31:28 12.12.2018

Ēd veselīgi un garšīgi18.04.2018

Kokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā nodarbību “Ēd veselīgi un garšīgi” (pozīcija Nr.13.2.1.8) vadīšanai Kokneses novadā,  ESF Projekts “Koknese-veselīgākā vide visiem” (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/019,  KND/TI/2018/27) 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 25.aprīlis plkst.12:00.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes projektu vadītāja Ieva Rusiņa, tālr. 27298666, 65133636, e-pasts ieva.rusina@koknese.lv

Instrukcija: šeit

Pielikums Nr.2 un Nr.3: šeit

 Projekts „Koknese-veselīgākā vide visiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/019) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.