Cenu aptaujā “Vecāku fitness ar bērnu ratiem”13.07.2017

Kokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā par “Vecāku fitness ar bērnu ratiem” nodarbību vadīšana 2017.gadā, ESF Projekts “Koknese-veselīgākā vide visiem” (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/019 pozīcija Nr. 13.2.1.4.; KND/TI/2017/02 )

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Kokneses novada dome, 11.kab., adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, LV – 5113. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai elektroniski (ieskenētu, ar oriģināliem parakstiem vai ar elektronisko parakstu) uz dome@koknese.lv līdz 20.07.2017., plkst. 16:00.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Marta Utāne, Kokneses novada domes Projektu vadītāja, marta.utane@koknese.lv, 27298666; 65133636.

Finanšu un tehniskā piedāvājuma veidlapas (pielikumi Nr.2 un 3)

Instrukcija pretendentiem

logo_FB_1.jpg

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top