Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/cenu_aptaujas/cenu_aptauja_pieauguso_izglitosana_par_atkaribu_izraisoso_vielu_ietekmi_uz_bernu_jauniesu_veselibu
Drukas datums: 07:40:34 26.09.2020

Cenu aptauja "Pieaugušo izglītošana par atkarību izraisošo vielu ietekmi uz bērnu / jauniešu veselību"20.09.2017

Kokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā “Pieaugušo izglītošana par atkarību izraisošo vielu ietekmi uz bērnu / jauniešu veselību” (pozīcija Nr.13.2.1.16) nodarbību nodrošināšana,  Atkarību samazināšana, ESF Projekts “Koknese-veselīgākā vide visiem” (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/019,  KND/TI/2017/19)

   Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 26.septembris plkst.13:00.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes iepirkumu speciāliste Dace Svētiņa, tālr. 28355381, 65133638, e-pasts dace.svetina@koknese.lv 

Instrukcija: šeit

Pielikumi Nr.2 un Nr.: šeit

Projekts „Koknese-veselīgākā vide visiem”” (Nr.9.2.4.2/16/I/019) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.