Cenu aptauja “Lekcijas grūtniecēm, jaunajām novada ģimenēm par bērna dzīves veselīgu sākumu” nodarbību vadīšanu13.09.2017

Kokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā “Lekcijas grūtniecēm, jaunajām novada ģimenēm par bērna dzīves veselīgu sākumu (uzturs un fiziskā attīstība)”  pasākumu nodrošināšana veselības veicināšanas jautājumos (Veselības veicināšanas pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai) 2017. gadā ESF projekta “Koknese - veselīgākā vide visiem” Nr. 9.2.4.2/16/I/019 ietvaros.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 19.septembris plkst.13:00.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes iepirkumu speciāliste Dace Svētiņa, tālr. 28355381, 65133638, e-pasts dace.svetina@koknese.lv 

Instrukcija un tehniskā specifikācija: šeit

Pielikums Nr.2 un Nr.3: šeit

Projekts „Koknese-veselīgākā vide visiem”” (Nr.9.2.4.2/16/I/019) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top