Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/cenu_aptaujas/cenu_aptauja_jauniesu_un_vecaku_izglitosana_par_seksualas_un_reproduktivas_veselibas_jautajumiem
Drukas datums: 01:58:18 28.02.2021

Cenu aptauja “Jauniešu un vecāku izglītošana par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem”

19.09.2017

logo_veseliga_pasvald.jpgKokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā “Jauniešu izglītošana par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem” (pozīcija Nr.13.2.1.16) un “Jauniešu vecāku izglītošana par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem” (pozīcija Nr.13.2.1.17) nodarbību nodrošināšana  Seksuālā un reproduktīvā veselība ESF Projekts “Koknese-veselīgākā vide visiem” (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/019,  KND/TI/2017/18 )  

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 25.septembris plkst.13:00.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes iepirkumu speciāliste Dace Svētiņa, tālr. 28355381, 65133638, e-pasts dace.svetina@koknese.lv 

Instrukcija: šeit

Pielikums Nr.2 un Nr.3: šeit

Projekts „Koknese-veselīgākā vide visiem”” (Nr.9.2.4.2/16/I/019) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.