faceboktwitter
lapas galvaKokneses novads

Bruģa ierīkošana PII Bitīte teritorijā26.02.2019

Kokneses novada dome, reģ. Nr.LV 90000043494

izsludina cenu aptauju KND/TI/2019/7 , “Bruģa ierīkošana PII Bitīte teritorijā”

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Kokneses novada dome, adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, LV-5113. Piedāvājums jāiesniedz personīgi 14.kabinetā vai elektroniski (ieskenētu ar oriģināliem parakstiem) uz e-pastu: dace.svetina@koknese.lv līdz 2019. gada 5.martam plkst.16.00

Būvdarbu veikšanas vieta –  PII “Bitīte”, Bērnudārzs, Vecbebri, Bebru pagasts, Kokneses novads, Latvija, LV–5135

Būvdarbu veikšanas laiks – no 2019.gada 1.jūlija līdz 26.augustam

Būvdarbi veicami atbilstoši MK noteikumiem un spēkā esošajiem Latvijas Būvnormatīviem.

 Piedāvājuma iesniegšanas nosacījumi:

Piedāvājumu iesniedz juridiska persona;

Piedāvājuma cena jānorāda euro, bez PVN.

 Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar kritēriju

viszemākā cena.

  Prasības attiecībā uz pretendenta kvalifikāciju:

Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs veikt pasūtītājam nepieciešamos būvdarbus.

Pretendents iepriekšējo piecu gadu laikā veicis vismaz divus līdzīga veida un apjoma būvdarbus (pretendents savas kvalifikācijas nodrošināšanai var balstīties uz atsevišķa speciālista pieredzi). Par līdzīgu uzskatāms tāds darbu apjoms, kura vērtība naudas izteiksmē nav mazāka par divām trešdaļām no piedāvātās līgumcenas.

Juridiskas personas reģistrācijas apliecība un būvprakses sertifikāts nav jāiesniedz, vērtējot komisija šo informāciju pārbauda publiski pieejamos reģistros

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Dace Svētiņa, tālr. 28355381, e-pasts dace.svetina@koknese.lv.

Pretendenta iesniedzamie dokumenti:

1.      Pretendentapieteikums cenu aptaujai (pielikums Nr.1);

2.      Cenupiedāvājums (pielikums Nr.2);

3.      Pretendenta unatbildīgo speciālistu pieredze (pielikums Nr.3).

Sazinies ar Kokneses novada domi
Pasākumu kalendārs
<>
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top