Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/cenu_aptaujas/bebru_stadiona_ekas_fasazu_vienkarsota_atjaunosana
Drukas datums: 07:21:36 24.10.2019

Bebru stadiona ēkas fasāžu vienkāršota atjaunošana04.04.2016

Biedrības “Bites” cenu aptauja projekta “Kokneses novada Bebru stadiona ēkas fasāžu vienkāršota atjaunošana” būvdarbu veikšanai un būvuzraudzībai.

1. Informācija par pasūtītāju/finansējuma saņēmēju:

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu:

Kokneses novada Bebru stadiona ēkas fasāžu vienkāršota atjaunošana

3. Līguma veidi

1. Būvdarbi

2. Būvuzraudzība

4. Paredzamā līguma izpildes vieta un termiņš

Adrese: Stadions, Vecbebri, Bebru pagasts, Kokneses novads

Termiņš: Aprīlis – jūlijs 2017. gads

5. Iepirkumā paredzamā līgumcena

Iekļaujot PVN

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums, laiks, vieta

Piedāvājums jāiesniedz līdz 22.04.2016. plkst. 15.00

Pa pastu ierakstītā vēstulē vai personīgi: “ Papardes” II stāvā, Vecbebri, Bebru pagasts, Kokneses novads

Elektroniski: ilze.paberza@koknese.lv

7. ES fonda vadībā iesaistītā iestāde:

Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests LEADER programma

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums

Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”

9. Cita informācija

Pielikumā:

1. Darbu organizācijas plāns – DOP-1

2. Stadiona ēkas izvietojuma shēma – GP-1

3. 1., 2. stāva plāns – AR-1

4. Logu, durvju specifikācija. Loga iebūves un fasādes apdares mezgls – AR-2

5. Fasādes asīs 1-3, 3-1, A-B, B-A krāsu pase – AR-3

6. Darba apjomu saraksts, koptāme – DA formas

Ar citām prasībām var iepazīties – kontaktpersona I. Pabērza;

„Papardes” Vecbebri, Kokneses novads