Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/cenu_aptaujas/autotransporta_pakalpojumi
Drukas datums: 04:03:44 22.10.2019

Autotransporta pakalpojumi11.04.2018

Kokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā “Autotransporta pakalpojumi mācību vizītēm Kokneses novada izglītības iestādēm” projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr.8.3.2.2./16/I/001 ietvaros

 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 16.aprīlis plkst. 12:00.

 Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Anda Mikāla, tālr. 27097953, 65133636, e-pasts anda.mikala@koknese.lv

 Pielikumā:

1) Instrukcija uz 4 lpp.

2) Pieteikums dalībai cenu aptaujā(2.pielikums)

3) Finanšu piedāvājums (3. pielikums)

4) Autotransporta līdzekļa apraksts (4.pielikums)