Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/cenu_aptaujas/arstnieciska_vingrosana_fizioterapeita_pavadiba
Drukas datums: 21:44:58 02.03.2021

Ārstnieciska vingrošana fizioterapeita pavadībā

26.01.2018

logo_veseliga_pasvad.jpg Kokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā “Ārstnieciska vingrošana fizioterapeita pavadībā” (pozīcija Nr. 13.2.1.7) nodarbību vadīšana 2018.gadā,  Aktīvs dzīvesveids veselības pamats, ESF Projekts “Koknese-veselīgākā vide visiem” (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/019,  KND/TI/2018/02)

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 5.februāris plkst.12:00.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes projektu vadītāja Ieva Rusiņa, tālr. 27298666, 65133636, e-pasts ieva.rusina@koknese.lv

Instrukcija: ŠEIT

Pielikumi Nr.2 un Nr.3

Projekts „Koknese-veselīgākā vide visiem”” (Nr.9.2.4.2/16/I/019) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.