Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/cenu_aptaujas/arstnieciska_udens_vingrosana_kokneses_novada_iedzivotajiem
Drukas datums: 21:15:51 03.06.2020

Ārstnieciskā ūdens vingrošana Kokneses novada iedzīvotājiem12.03.2018

Kokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā “Ārstnieciska vingrošana ūdenī iedzīvotājiem” (pozīcija Nr. 13.2.1.15) nodarbību nodrošināšana un vadīšana 2018.gadā, Fiziskā aktivitāte, ESF Projekts “Koknese-veselīgākā vide visiem” (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/019,  KND/TI/2018/13) 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 19.marts plkst.12:00.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes projektu vadītāja Ieva Rusiņa, tālr. 27298666, 65133636, e-pasts ieva.rusina@koknese.lv

Instrukcija: šeit

Pielikums Nr.2 un Nr.3: šeit

 Projekts „Koknese-veselīgākā vide visiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/019) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.