Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/cenu_aptaujas/akordeona_piegade_kokneses_muzikas_skolai
Drukas datums: 13:08:48 12.07.2020

Akordeona piegāde Kokneses Mūzikas skolai06.01.2020

Kokneses novada dome aicina piedalīties Tirgus izpētē "Akordeona piegāde Kokneses Mūzikas skolai" projekta „Kokneses Mūzikas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana - 2020" Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” ietvaros, tirgus izpētes ID Nr. KND/TI/2020/1.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš  - 2020. gada 17.janvāris plkst. 15:00

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes Attīstības nodaļas projektu vadītāja Sandija Svarupa, e-pasts sandija.svarupa@koknese.lv, tālr. 65133636, 20499940

Tehniskā specifikācija

Pretendenta piedāvājuma forma