Lapas karte
AA+A++
A AAA

Cenu aptaujas

Jumta seguma atjaunošana daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai “Kalnakrogs”

27.08.2021

SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr. 48703001147 izsludina cenu aptauju "Jumta seguma atjaunošana daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai “Kalnakrogs”".

Piedāvājumus var iesniegt darba dienās no 9.00 līdz 12.00 un 13.00 līdz 17.00, 1905.gada ielā 7, Koknesē, Aizkraukles novadā, SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” lietvedei (trešajā stāvā), iesniedzot tos līdz 2021.gada 22.septembra plkst. 10.00 personīgi, atsūtot ar kurjeru vai ar ierakstītu vēstuli pa pastu. 

Kontaktpersona par cenu aptaujas procedūru: valdes loceklis Aigars Zīmelis, tālrunis 29374819, e-pasts: komunalie@inbox.lv  

Cenu aptaujas nolikums

Būvdarbu apjomi

“Peldbaseins iedzīvotājiem” peldbaseina noma

30.07.2021

logo.jpgAizkraukles novada pašvaldības Kokneses apvienības pārvalde aicina piedalīties cenu aptaujā "Peldbaseins iedzīvotājiem" peldbaseina noma”  ESF projekta "Koknese-veselīgākā vide visiem!" (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/019,  AIZKR/KPP/21/2) ietvaros.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2021.gada 10.augusts plkst.12:00.
Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Aizkraukles novada pašvaldības Kokneses apvienības pārvaldes projektu vadītāja Ieva Rusiņa, tālr. 27298666, e-pasts ieva.rusina@koknese.lv

Instrukcija: šeit
Pielikumi Nr.2 un Nr.3: šeit

Projekts „Koknese-veselīgākā vide visiem!” (Nr.9.2.4.2/16/I/019) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Garīgās veselības diena “SEV” pasākumu nodrošināšana un vadīšana

30.07.2021

logo.jpgAizkraukles novada pašvaldības Kokneses apvienības pārvalde aicina piedalīties cenu aptaujā “Garīgās veselības diena “SEV” pasākumu nodrošināšana un vadīšana” (pozīcija Nr.13.3.1.2.5) vadīšanu, ESF projekta “Koknese-veselīgākā vide visiem!” (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/019,  AIZKR/KPP/21/1) ietvaros.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2021.gada 9.augusts plkst.12:00.
Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Aizkraukles novada pašvaldības Kokneses apvienības pārvaldes projektu vadītāja Ieva Rusiņa, tālr. 27298666, e-pasts ieva.rusina@koknese.lv

Instrukcija: šeit
     Pielikums Nr.2 un Nr.3: šeit

Projekts „Koknese-veselīgākā vide visiem!” (Nr.9.2.4.2/16/I/019) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Mūzikas instrumentu piegāde Kokneses Mūzikas skolai

11.01.2021

vkkf_logo.jpgKokneses novada dome aicina piedalīties Tirgus izpētē "Mūzikas instrumentu piegāde Kokneses Mūzikas skolai” Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” ietvaros, tirgus izpētes ID Nr. KND/TI/2021/2.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš  - 2021. gada 19.janvāris plkst. 15:00

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Anda Mikāla, e-pasts: anda.mikala@koknese.lv, tālr. 27097953

 Tirgus izpētes instrukcija

1.pielikums - Tehniskā specifikācija

2.pielikums - Piedāvājuma forma

Mēbeļu iegāde Latvijas Biškopības vēstures muzejam

11.09.2020

logo_leader.jpgKokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā "Mēbeļu iegāde Latvijas Biškopības vēstures muzejam",  KND/TI/2020/24

Pakalpojums tiek iepirkts projekta Nr.19-04-AL08-A019.2202-000006 “Biškopības tradīcijas”  ietvaros

Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2020. gada 16.septembrim plkst. 17:00, sūtot to ieskenētā veidā uz e-pastu anda.mikala@koknese.lv (var sūtīt arī pa pastu vai iesniegt personīgi Kokneses novada domē, Melioratoru ielā 1, Koknesē, 11.kabinetā līdz iepriekšminētajam termiņam)

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Anda Mikāla, tālr. 27097953, e-pasts anda.mikala@koknese.lv 

Instrukcija

Finanšu piedāvājums

Lasīt visu ziņu galerija (2)

Banera izgatavošana un piegāde

03.09.2020

logo.jpgKokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā par banera izgatavošanu un piegādi (pozīcija Nr. 10.2; KND/TI/2020/23), ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/019 “Koknese-veselīgākā vide visiem!” ietvaros.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2020.gada 10.septembrim plkst.12:00.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes projektu vadītāja Ieva Rusiņa, tālr. 27298666, 65128569, e-pasts ieva.rusina@koknese.lv

 Instrukcija

Pielikums Nr.2

 Projekts „Koknese-veselīgākā vide visiem!” (Nr.9.2.4.2/16/I/019) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

 

​​“Ārstnieciskā vingrošana ūdenī senioriem” nodarbību vadīšana

03.09.2020

logo.jpg Kokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā par nodarbību vadīšanu “Ārstnieciskā vingrošana ūdenī senioriem” (pozīcija Nr. 13.3.1.2.7,  KND/TI/2020/22), ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/019 “Koknese-veselīgākā vide visiem!” ietvaros.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2020.gada 10.septembrim plkst.12:00.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes projektu vadītāja Ieva Rusiņa, tālr. 27298666, 65128569, e-pasts ieva.rusina@koknese.lv

 Instrukcija

Pielikumi Nr.2 un Nr.3

 Projekts „Koknese-veselīgākā vide visiem!” (Nr.9.2.4.2/16/I/019) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top