Mēbeļu iegāde Latvijas Biškopības vēstures muzejam11.09.2020

Kokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā "Mēbeļu iegāde Latvijas Biškopības vēstures muzejam",  KND/TI/2020/24

Pakalpojums tiek iepirkts projekta Nr.19-04-AL08-A019.2202-000006 “Biškopības tradīcijas”  ietvaros

Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2020. gada 16.septembrim plkst. 17:00, sūtot to ieskenētā veidā uz e-pastu anda.mikala@koknese.lv (var sūtīt arī pa pastu vai iesniegt personīgi Kokneses novada domē, Melioratoru ielā 1, Koknesē, 11.kabinetā līdz iepriekšminētajam termiņam)

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Anda Mikāla, tālr. 27097953, e-pasts anda.mikala@koknese.lv 

Instrukcija

Finanšu piedāvājums

printēt Lasīt visu ziņu galerija (2)

Banera izgatavošana un piegāde03.09.2020

Kokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā par banera izgatavošanu un piegādi (pozīcija Nr. 10.2; KND/TI/2020/23), ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/019 “Koknese-veselīgākā vide visiem!” ietvaros.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2020.gada 10.septembrim plkst.12:00.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes projektu vadītāja Ieva Rusiņa, tālr. 27298666, 65128569, e-pasts ieva.rusina@koknese.lv

 Instrukcija

Pielikums Nr.2

 Projekts „Koknese-veselīgākā vide visiem!” (Nr.9.2.4.2/16/I/019) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

 

printēt

​​“Ārstnieciskā vingrošana ūdenī senioriem” nodarbību vadīšana03.09.2020

 Kokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā par nodarbību vadīšanu “Ārstnieciskā vingrošana ūdenī senioriem” (pozīcija Nr. 13.3.1.2.7,  KND/TI/2020/22), ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/019 “Koknese-veselīgākā vide visiem!” ietvaros.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2020.gada 10.septembrim plkst.12:00.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes projektu vadītāja Ieva Rusiņa, tālr. 27298666, 65128569, e-pasts ieva.rusina@koknese.lv

 Instrukcija

Pielikumi Nr.2 un Nr.3

 Projekts „Koknese-veselīgākā vide visiem!” (Nr.9.2.4.2/16/I/019) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

printēt

Ikdienas aktivitāte – veselības pamats01.09.2020

Kokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā par pasākumu “Ikdienas aktivitāte – veselības pamats” (pozīcija Nr. 13.3.1.2.3) telpu nomu, ESF projekta “Koknese-veselīgākā vide visiem!” (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/019,  KND/TI/2020/21)  ietvaros.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2020.gada 8.septembris plkst.12:00.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes projektu vadītāja Ieva Rusiņa, tālr. 27298666, 65128569, e-pasts ieva.rusina@koknese.lv

 Instrukcija

Pielikumi Nr.2 un Nr.3

 Projekts „Koknese-veselīgākā vide visiem!” (Nr.9.2.4.2/16/I/019) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

printēt

“Peldbaseins iedzīvotājiem” peldbaseina noma 2020.gadā03.08.2020

Kokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā par peldbaseina nomu 2020.gadā darbības “Peldbaseins iedzīvotājiem” ietvaros, ESF projekta “Koknese-veselīgākā vide visiem!” (projekta Nr.9.2.4.2/16/I/019,  KND/TI/2020/19)  ietvaros.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2020.gada 10.augusts plkst.12:00.

 Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes projektu vadītāja Ieva Rusiņa, tālr. 27298666, 65128569, e-pasts ieva.rusina@koknese.lv

 Instrukcija

Pielikumi Nr.2 un Nr.3

printēt Lasīt visu ziņu

Nojumes izbūve PII “Gundega”, Koknesē14.07.2020

Kokneses novada dome, reģ.nr. 90000043494 , izsludina cenu aptauju Nr. KND/TI/2020/18, “Nojumes izbūve PII “Gundega”, Koknesē”

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Kokneses novada dome, adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, LV-5113. Piedāvājums jāiesniedz personīgi 11.kabinetā vai elektroniski (ieskenētu ar oriģināliem parakstiem) uz e-pastu: anda.mikala@koknese.lv līdz 2020. gada 22.jūlija plkst.13.00

printēt Lasīt visu ziņu

Ārstnieciskā vingrošana fizioterapeita pavadībā03.07.2020

Kokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā par nodarbību “Ārstnieciskā vingrošana fizioterapeita pavadībā” vadīšanu, ESF projekta “Koknese-veselīgākā vide visiem!” (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/019,  KND/TI/2020/16)  ietvaros.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2020.gada 10.jūlijs plkst.12:00.

 Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes projektu vadītāja Ieva Rusiņa, tālr. 27298666, 65128569, e-pasts ieva.rusina@koknese.lv

 Instrukcija un Tehniskā specifikācija

Pielikumi Nr.2 un Nr.3

 Projekts „Koknese-veselīgākā vide visiem!” (Nr.9.2.4.2/16/I/019) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

printēt
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top