Būvuzraudzības pakalpojumi 13.02.2020

KOKNESES ROMAS KATOĻU DRAUDZE, reģistrācijas Nr. 90000302022 izsludina cenu aptauju KND/TI/2020/6, “Kokneses Sv.Jāņa Kristītāja Romas katoļu draudzes baznīcas vienkāršotas atjaunošanas Austrumu ielā 11, Koknesē būvuzraudzība”.  Projekta Nr.19-04-AL08-A019.2202-000008 "Kokneses Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas vienkāršota atjaunošana" tiek īstenots "Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas LEADER 2014.-2020.gadam pieejas īstenošanai 19.2. apakšpasākuma "Darbības īstenošana ar sabiedrības vietējās attīstības stratēģiju" 19.2.1. aktivitātes "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Kokneses novada dome, 14.kabinets, adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, LV – 5113. Piedāvājums jāiesniedz personīgi norādītajā adresē vai elektroniski (ieskenētu, ar oriģināliem parakstiem vai ar elektronisko parakstu) uz dace.svetina@koknese.lv  līdz 20.02.2020., plkst. 13:00. Informācija pa tālruni 28355381.

printēt Lasīt visu ziņu

1905.gada ielas gājēju celiņa bruģa seguma ierīkošana30.01.2020

Kokneses novada dome, reģ. Nr.LV 90000043494 izsludina cenu aptauju KND/TI/2020/4 ,

“1905.gada ielas gājēju celiņa bruģa seguma ierīkošana (Posms Astarte - Māras iela)”

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Kokneses novada dome, adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, LV-5113. Piedāvājums jāiesniedz personīgi 14.kabinetā vai elektroniski (ieskenētu ar oriģināliem parakstiem) uz e-pastu: dace.svetina@koknese.lv līdz 2020. gada 10.februārim plkst.13.00

printēt Lasīt visu ziņu

Kokneses Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas vienkāršota atjaunošana27.01.2020

KOKNESES ROMAS KATOĻU DRAUDZE, reģistrācijas Nr. 90000302022 izsludina cenu aptauju KND/TI/2020/3, “Kokneses Sv.Jāņa Kristītāja Romas katoļu draudzes baznīcas vienkāršotā atjaunošana Austrumu ielā 11, Koknesē”

Projekts Nr.19-04-AL08-A019.2202-000008 "Kokneses Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas vienkāršota atjaunošana" tiek īstenots "Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas LEADER 2014.-2020.gadam pieejas īstenošanai 19.2. apakšpasākuma "Darbības īstenošana ar sabiedrības vietējās attīstības stratēģiju" 19.2.1. aktivitātes "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Kokneses novada dome, adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, LV-5113. Piedāvājums jāiesniedz personīgi 14.kabinetā vai elektroniski (ieskenētu ar oriģināliem parakstiem) uz e-pastu: dace.svetina@koknese.lv līdz 2020. gada 10.februāra plkst.16.00

printēt Lasīt visu ziņu

SKEITPARKA IEKĀRTU UZSTĀDĪŠANA 13.01.2020
Kokneses sporta veterānu biedrība, reģ. Nr.LV 40008190821, izsludina cenu aptauju 

Nr. KND/TI/2020/2, “SKEITPARKA IEKĀRTU UZSTĀDĪŠANA ”

Cenu aptauja notiek projekta Nr.19-04-AL08-A019.2202-000016 “Kustību prieks” ietvaros. Projekts tiek īstenots ”Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma ”Darbību īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Kokneses novada dome, adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, LV-5113. Piedāvājums jāiesniedz personīgi 14.kabinetā vai elektroniski (ieskenētu ar oriģināliem parakstiem) uz e-pastu: dace.svetina@koknese.lv līdz 2020. gada 21.janvāra plkst.16.00

printēt Lasīt visu ziņu

Akordeona piegāde Kokneses Mūzikas skolai06.01.2020

Kokneses novada dome aicina piedalīties Tirgus izpētē "Akordeona piegāde Kokneses Mūzikas skolai" projekta „Kokneses Mūzikas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana - 2020" Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” ietvaros, tirgus izpētes ID Nr. KND/TI/2020/1.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš  - 2020. gada 17.janvāris plkst. 15:00

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes Attīstības nodaļas projektu vadītāja Sandija Svarupa, e-pasts sandija.svarupa@koknese.lv, tālr. 65133636, 20499940

Tehniskā specifikācija

Pretendenta piedāvājuma forma

printēt

Masīvkoka galda un solu izgatavošana un uzstādīšana Kokneses pilsdrupu priekšpils teritorijā28.11.2019

Kokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā “Masīvkoka galda un solu izgatavošana un uzstādīšana Kokneses pilsdrupu priekšpils teritorijā” Daugavas Savienības mērķprogrammas 2020.gadam, projekta “Kokneses pilsdrupu priekšpils teritorijas labiekārtošana” ietvaros.

Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2019.gada 3. decembris plkst. 23:00., sūtot to ieskenētā veidā uz e-pastu ieva.rusina@koknese.lv (var sūtīt arī pa pastu vai iesniegt personīgi Kokneses novada domē, Melioratoru ielā 1, Koknesē, 11.kabinetā līdz iepriekšminētajam termiņam). 

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes projektu vadītāja Ieva Rusiņa, tālr. 27298666, 65128569, e-pasts ieva.rusina@koknese.lv

  Instrukcija

Pielikumi Nr.1 un Nr.2

printēt

Būvuzraudzības pakalpojumi13.11.2019

Kokneses novada dome aicina piedalīties Cenu aptaujā būvuzraudzības pakalpojumi projekta Nr.19-04-AL08-A019.2202-000006, “Biškopības tradīcijas” ietvaros, Nr.KND/TI/19/29.


Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2019.gada 19.novembrim plkst.14:00, sūtot to ieskenētā veidā uz e-pastu anda.mikala@koknese.lv (var sūtīt arī pa pastu vai iesniegt personīgi Kokneses novada domē, Melioratoru ielā 1, Koknesē, 11.kabinetā līdz iepriekšminētajam termiņam). 

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Anda Mikāla, tālr. 27097953, 65133636, e-pasts anda.mikala@koknese.lv    

Cenu aptauja

2.pielikums Pieteikums

3.pielikums Finanšu piedāvājums

Apliecinājuma karte

Darbu daudzumi

printēt
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top