Lapas karte
AA+A++
A AAA

Cenu aptaujas

Mūzikas instrumentu piegāde Kokneses Mūzikas skolai

11.01.2021

vkkf_logo.jpgKokneses novada dome aicina piedalīties Tirgus izpētē "Mūzikas instrumentu piegāde Kokneses Mūzikas skolai” Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” ietvaros, tirgus izpētes ID Nr. KND/TI/2021/2.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš  - 2021. gada 19.janvāris plkst. 15:00

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Anda Mikāla, e-pasts: anda.mikala@koknese.lv, tālr. 27097953

 Tirgus izpētes instrukcija

1.pielikums - Tehniskā specifikācija

2.pielikums - Piedāvājuma forma

Mēbeļu iegāde Latvijas Biškopības vēstures muzejam

11.09.2020

logo_leader.jpgKokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā "Mēbeļu iegāde Latvijas Biškopības vēstures muzejam",  KND/TI/2020/24

Pakalpojums tiek iepirkts projekta Nr.19-04-AL08-A019.2202-000006 “Biškopības tradīcijas”  ietvaros

Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2020. gada 16.septembrim plkst. 17:00, sūtot to ieskenētā veidā uz e-pastu anda.mikala@koknese.lv (var sūtīt arī pa pastu vai iesniegt personīgi Kokneses novada domē, Melioratoru ielā 1, Koknesē, 11.kabinetā līdz iepriekšminētajam termiņam)

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Anda Mikāla, tālr. 27097953, e-pasts anda.mikala@koknese.lv 

Instrukcija

Finanšu piedāvājums

Lasīt visu ziņu galerija (2)

Banera izgatavošana un piegāde

03.09.2020

logo.jpgKokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā par banera izgatavošanu un piegādi (pozīcija Nr. 10.2; KND/TI/2020/23), ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/019 “Koknese-veselīgākā vide visiem!” ietvaros.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2020.gada 10.septembrim plkst.12:00.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes projektu vadītāja Ieva Rusiņa, tālr. 27298666, 65128569, e-pasts ieva.rusina@koknese.lv

 Instrukcija

Pielikums Nr.2

 Projekts „Koknese-veselīgākā vide visiem!” (Nr.9.2.4.2/16/I/019) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

 

​​“Ārstnieciskā vingrošana ūdenī senioriem” nodarbību vadīšana

03.09.2020

logo.jpg Kokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā par nodarbību vadīšanu “Ārstnieciskā vingrošana ūdenī senioriem” (pozīcija Nr. 13.3.1.2.7,  KND/TI/2020/22), ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/019 “Koknese-veselīgākā vide visiem!” ietvaros.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2020.gada 10.septembrim plkst.12:00.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes projektu vadītāja Ieva Rusiņa, tālr. 27298666, 65128569, e-pasts ieva.rusina@koknese.lv

 Instrukcija

Pielikumi Nr.2 un Nr.3

 Projekts „Koknese-veselīgākā vide visiem!” (Nr.9.2.4.2/16/I/019) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Ikdienas aktivitāte – veselības pamats

01.09.2020

logo.jpgKokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā par pasākumu “Ikdienas aktivitāte – veselības pamats” (pozīcija Nr. 13.3.1.2.3) telpu nomu, ESF projekta “Koknese-veselīgākā vide visiem!” (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/019,  KND/TI/2020/21)  ietvaros.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2020.gada 8.septembris plkst.12:00.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes projektu vadītāja Ieva Rusiņa, tālr. 27298666, 65128569, e-pasts ieva.rusina@koknese.lv

 Instrukcija

Pielikumi Nr.2 un Nr.3

 Projekts „Koknese-veselīgākā vide visiem!” (Nr.9.2.4.2/16/I/019) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

“Peldbaseins iedzīvotājiem” peldbaseina noma 2020.gadā

03.08.2020

logo.jpgKokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā par peldbaseina nomu 2020.gadā darbības “Peldbaseins iedzīvotājiem” ietvaros, ESF projekta “Koknese-veselīgākā vide visiem!” (projekta Nr.9.2.4.2/16/I/019,  KND/TI/2020/19)  ietvaros.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2020.gada 10.augusts plkst.12:00.

 Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes projektu vadītāja Ieva Rusiņa, tālr. 27298666, 65128569, e-pasts ieva.rusina@koknese.lv

 Instrukcija

Pielikumi Nr.2 un Nr.3

Lasīt visu ziņu

Nojumes izbūve PII “Gundega”, Koknesē

14.07.2020

Kokneses novada dome, reģ.nr. 90000043494 , izsludina cenu aptauju Nr. KND/TI/2020/18, “Nojumes izbūve PII “Gundega”, Koknesē”

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Kokneses novada dome, adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, LV-5113. Piedāvājums jāiesniedz personīgi 11.kabinetā vai elektroniski (ieskenētu ar oriģināliem parakstiem) uz e-pastu: anda.mikala@koknese.lv līdz 2020. gada 22.jūlija plkst.13.00

Lasīt visu ziņu
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top