faceboktwitter
lapas galvaKokneses novads

Izglītojošu ekskursiju programmu izstrāde Kokneses novada tūrisma piedāvājuma dažādošanai Kokneses viduslaiku pilsdrupās10.10.2019

Kokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā "Izglītojošu ekskursiju programmu izstrāde Kokneses novada tūrisma piedāvājuma dažādošanai Kokneses viduslaiku pilsdrupās", Projekta “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” Nr.5.5.1.0/17/I/005 ietvaros, identifikācijas Nr. KND/TI/2019/25.

Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2019.gada 31.koktobra plkst.15:00, sūtot to ieskenētā veidā uz e-pastu anda.mikala@koknese.lv (var sūtīt arī pa pastu vai iesniegt personīgi Kokneses novada domē, Melioratoru ielā 1, Koknesē, 11.kabinetā līdz iepriekšminētajam termiņam).

Instrukcija

Tehniskā specifikācija

1.pielikums - Ekskursiju programma

2.pielikums - Pieteikums

3. pielikums - Finanšu piedāvājums

4. pielikums - Pieredzes apliecinājums


printēt

Ielu apgaismojuma izbūve Iršu pagastā12.08.2019

Kokneses novada dome, reģ. Nr.LV 90000043494 izsludina cenu aptauju KND/TI/2019/24, “Ielu apgaismojuma izbūve gar autoceļu V922 Vecbebri - Irši no mājām “Saulstari” līdz mājām “Ābelītes”, Irši, Iršu pagasts, Kokneses novads”

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Kokneses novada dome, adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, LV-5113. Piedāvājums jāiesniedz personīgi 14.kabinetā vai elektroniski (ieskenētu ar oriģināliem parakstiem) uz e-pastu: dace.svetina@koknese.lv līdz 2019. gada 19.augusta plkst.13.00

printēt Lasīt visu ziņu

Virszemes nokrišņu un jumtu noteču ūdeņu savākšanas un novadīšanas projekta izstrāde18.06.2019

Kokneses novada dome, reģ. Nr.LV 90000043494 izsludina cenu aptauju KND/TI/2019/20, 

 “Virszemes nokrišņu un jumtu noteču ūdeņu savākšanas un novadīšanas projekta izstrāde”

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Kokneses novada dome, adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, LV-5113. Piedāvājums jāiesniedz personīgi 14.kabinetā vai elektroniski (ieskenētu ar oriģināliem parakstiem) uz e-pastu: dace.svetina@koknese.lv līdz 2019. gada 8.jūlija plkst.13.00 

printēt Lasīt visu ziņu

Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveide (PRECIZĒTS)14.06.2019

Kokneses novada dome, reģ. Nr.LV 90000043494

izsludina cenu aptauju KND/TI/2019/22, “Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveide”

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Kokneses novada dome, adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, LV-5113. Piedāvājums jāiesniedz personīgi 14.kabinetā vai elektroniski (ieskenētu ar oriģināliem parakstiem) uz e-pastu: dace.svetina@koknese.lv līdz 2019. gada 25.jūnija plkst.16.00

printēt Lasīt visu ziņu

Garīgās veselības diena SEV12.06.2019

Kokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā par pasākumu “Garīgās veselības diena SEV” nodrošināšanu un  vadīšanu 2019.gadā, ESF projekta “Koknese-veselīgākā vide visiem!” (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/019,  KND/TI/2019/21)  ietvaros.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 19.jūnijs plkst.12:00.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes projektu vadītāja Ieva Rusiņa, tālr. 27298666, 65128569, e-pasts ieva.rusina@koknese.lv

Instrukcija

Pielikums Nr. 2 un Nr. 3

Projekts „Koknese-veselīgākā vide visiem!” (Nr.9.2.4.2/16/I/019) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

 

printēt

Kokneses novada domes priekšlaukuma labiekārtošana04.06.2019

Kokneses novada dome, reģ. Nr.LV 90000043494  izsludina cenu aptauju KND/TI/2019/19 ,

“Kokneses novada domes priekšlaukuma labiekārtošana”

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Kokneses novada dome, adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, LV-5113. Piedāvājums jāiesniedz personīgi 14.kabinetā vai elektroniski (ieskenētu ar oriģināliem parakstiem) uz e-pastu: dace.svetina@koknese.lv līdz 2019. gada 12.jūnija plkst.16.00

Būvdarbu veikšanas vieta –  Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV–5135

Būvdarbu veikšanas laiks – no 2019.gada 1.jūlija līdz 19.augustam (nodošana ekspluatācijā)

Būvdarbi veicami atbilstoši MK noteikumiem un spēkā esošajiem Latvijas Būvnormatīviem.  

printēt Lasīt visu ziņu

Koka ķekatu izgatavošana (atkārtota)27.05.2019

Kokneses novada dome aicina piedalīties Tirgus izpētē "Koka ķekatu izgatavošana" Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr.LLI-211 "Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana" ietvaros, tirgus izpēte Nr. KND/TI/2019/18.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš  - 2019. gada 3. jūnijs plkst. 18:00

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes Attīstības nodaļas projektu vadītāja Sandija Svarupa, e-pasts sandija.svarupa@koknese.lv, tālr. 65133636, 20499940

INSTRUKCIJA

Finanšu piedāvājums

printēt
Sazinies ar Kokneses novada domi
Pasākumu kalendārs
<>
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top