Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/buvvalde/par_kokneses_apvienotas_pasvaldibu_buvvaldes_vaditaja_pienakumu_izpilditaju
Drukas datums: 00:06:26 20.10.2020

Par Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes vadītāja pienākumu izpildītāju18.12.2018

Ar 2018.gada 17.decembri  par Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes vadītāja pienākumu izpildītāju līdz jauna būvvaldes vadītāja  apstiprināšanai iecelta būvvaldes  arhitekte Dace Lapuka.

Kokneses novada domes izpilddirektora rīkojums