Informācija par Kokneses novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām

back to top