Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/budzets/budzets_2017
Drukas datums: 05:55:16 19.05.2021

Budžets 2017

KOKNESES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2017. GADA PAMATBUDŽETS-Grozījumi 27.12.2017. Konsolidētais.

27.12.2017. Par grozījumiem 25.01.2017. saistošajos noteikumos Nr.1/2017 “Par Kokneses novada pašvaldības 2017.gada budžetu”

Par grozījumiem 25.01.2017. saistošajos noteikumos Nr.1/2017 “Par Kokneses novada pašvaldības 2017.gada budžetu”

KOKNESES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2017. GADA PAMATBUDŽETS-Grozījumi 29.11.2017. Konsolidētais

Par grozījumiem 25.01.2017. saistošajos noteikumos Nr.1/2017 “Par Kokneses novada pašvaldības 2017.gada budžetu”

Par grozījumiem 25.01.2017. saistošajos noteikumos Nr.1/2017 “Par Kokneses novada pašvaldības 2017.gada budžetu”

Domes sēdes protokola izraksts 27.09.2017. Nr. 9.12. Saistošo noteikumu  Nr. 10/2017 “Par grozījumiem  Kokneses novada domes 25.01.2017. saistošajos noteikumos Nr.1” Par Kokneses novada pašvaldības  budžetiem 2017.gadam” apstiprināšana

Kokneses novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžets - grozījumi 27.09.2017.

Saistošie noteikumi Nr.9/2017 "Par Kokneses novada pašvaldības 2017. gada budžetu"

Kokneses novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžets - grozījumi 30.08.2017. 

Saistošie noteikumi Nr.8/2017 "Par Kokneses novada pašvaldības 2017. gada budžetu"

Par grozījumiem Kokneses novada domes 25.01.2017. saistošajos noteikumos Nr.1” Par Kokneses novada pašvaldības budžetiem 2017.gadam”,

Pašvaldības pamatbudžets - pielikums Nr.1, pielikums Nr.2, Pašvaldības saistības pielikums Nr.3, Paskaidrojuma raksts pielikums Nr.4

Saistošie noteikumi Nr.1/2017 „Par pašvaldības budžetiem 2017.gadam”

Ziņojums, pielikums Nr.1, pielikums Nr.2, pielikums Nr.3, pielikums Nr.4