Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/biznesa_ideju_konkurss/nosledzies_ikgadejais_biznesa_ideju_konkurss_iedzivotajiem_esi_uznemejs_kokneses_novada
Drukas datums: 20:37:50 01.04.2020

Noslēdzies ikgadējais biznesa ideju konkurss iedzīvotājiem „ESI UZŅĒMĒJS KOKNESES NOVADĀ!”09.02.2018

Lai atbalstītu un motivētu novada iedzīvotājus jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai un sekmētu saimnieciskās darbības attīstību novadā, līdz 2018.gada 15.janvārim Kokneses novada dome organizēja pieteikumu iesniegšanu ceturtajam biznesa ideju konkursam iedzīvotājiem „Esi uzņēmējs Kokneses novadā!’’. Pavisam kopā tika iesniegti četri pieteikumi. Konkursa pieteikumus izvērtēja vērtēšanas komisija, kuras sastāvā bija Kokneses novada domes pārstāvji, uzņēmēji, domes deputāti un uzņēmējdarbības konsultanti. Pirmo reizi komisijā bija arī finanšu institūcijas „ALTUM” pārstāvis.

Savas iesniegtās biznesa idejas konkursa dalībnieki 1.februārī prezentēja vērtēšanas komisijai. Nauris Noreiks iesniedza ideju par metālapstrādes pakalpojumu sniegšanu, Elvijs Strazds un Pēteris Draguns vēlas piedāvāt fotogrāfiju apstrādes un dizaina pakalpojumus, Katrīna Šole plāno izveidot kafijas kiosku koprades telpās Koknesē, savukārt Gitas Tenisas ideja ir garšaugu sāls ražošana.

Izvērtējot visas idejas, konkursa vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu 1.vietu un finansējumu 1600,00 eiro apmērā piešķirt Naurim Noreikam, 2.vietu nepiešķirt vispār, savukārt piešķirt divas 3.vietas un naudas balvu 800 eiro divām dalībniecēm - Katrīnai Šolei un Gitai Tenisai. Visiem konkursa dalībniekiem tiek piedāvātas arī apmaksātas individuālas konsultācijas piecu stundu apmērā pie uzņēmējdarbības konsultantes Ievas Kornes, lai rūpīgi izvērtētu savas idejas tālāko attīstību un saņemtu profesionāla speciālista ieteikumus, kas ļautu pilnveidot ideju un labāk attīstīt uzņēmējdarbību.

Kokneses novada dome izsaka lielu pateicību visiem konkursa dalībniekiem, kuri iesniedza savas iecerētās biznesa idejas. Paldies arī vērtēšanas komisijai par ieguldīto laiku un darbu pieteikumu vērtēšanā. Aicinām visus iedzīvotājus, kuriem ir izlolota sava ideja uzņēmējdarbības uzsākšanai, sekot līdzi pašvaldības informācijai novada mājaslapā www.koknese.lv un avīzē „Kokneses Novada Vēstis”, lai laikus sagatavotu un iesniegtu pieteikumu nākamajam biznesa ideju konkursam, kas tiks izsludināts gada otrajā pusē. Kokneses novada dome ir gatava atbalstīt uzņēmējdarbības iniciatīvas Kokneses novadā, lai sekmētu novada ekonomisko izaugsmi un nodrošinātu iedzīvotājiem patīkamu un kvalitatīvu dzīves vidi. Novēlam visiem konkursa dalībniekiem īstenot savas idejas un sasniegt izvirzītos mērķus!

 Kokneses novada domes Attīstības nodaļa