Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/biznesa_ideju_konkurss/nosledzies_biznesa_ideju_konkurss_iedzivotajiem_esi_uznemejs_kokneses_novada
Drukas datums: 12:27:40 08.04.2020

Noslēdzies biznesa ideju konkurss iedzīvotājiem "ESI UZŅĒMĒJS KOKNESES NOVADĀ!"09.03.2020

Lai atbalstītu un motivētu novada iedzīvotājus jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai un sekmētu saimnieciskās darbības attīstību novadā, arī 2019./2020.gadā norisinājās Kokneses novada domes izsludinātais Biznesa ideju konkurss iedzīvotājiem "Esi uzņēmējs Kokneses novadā!" 2020.gadam. Šogad konkursā tika iesniegti pieci pieteikumi. Konkursa pieteikumus izvērtēja vērtēšanas komisija, kuras sastāvā bija Kokneses novada domes pārstāvji, uzņēmēji un uzņēmējdarbības konsultanti. Biznesa ideju konkursu iedzīvotājiem Kokneses novada dome organizē kopš 2014.gada.

5.martā konkursa dalībnieki prezentēja savas iesniegtās biznesa idejas vērtēšanas komisijai. Mārtiņš Pūga un Solvita Rubeze iesniedza ideju par stādaudzēšanas un puķkopības uzņēmuma veidošanu Iršu pagastā, Tomass Cīrulis vēlas attīstīt un piedāvāt tirgū mobilo aplikāciju, kur tūrisma objektus digitāli varētu ieraudzīt to "ziedu laikos", Edvarts Višķers plāno atvērt automazgātavu Koknesē, Elīnai Māliņai ir ideja par savas mākslas telpas izveidi, kur piedāvāt Kokneses iedzīvotājiem zīmēšanas, gleznošanas un citas radošas nodarbības un Daiga Igaune grib īstenot ideju par aveņu pārstrādi un produkcijas piedāvāšanu tirdzniecībā aveņu sorbertu, vīnu, želeju un citu produktu veidā.

Izvērtējot visas idejas, konkursa vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu 1.vietu un finansējumu 1500,00 eiro apmērā piešķirt Elīnai Māliņai,  dalīto 2./3. vietu un naudas balvu 850,00 eiro apmērā piešķirt Daigai Igaunei un Tomasam Cīrulim.

Kokneses novada dome izsaka lielu pateicību visiem konkursa dalībniekiem, kuri iesniedza savas iecerētās biznesa idejas. Paldies arī vērtēšanas komisijai par ieguldīto laiku un darbu pieteikumu vērtēšanā.

Aicinām visus iedzīvotājus, kuriem ir izlolota sava ideja uzņēmējdarbības uzsākšanai, sekot līdzi pašvaldības informācijai novada mājaslapā www.koknese.lv un pašvaldības izdevumā "Kokneses Novada Vēstis", lai laikus sagatavotu un iesniegtu pieteikumu nākamajam biznesa ideju konkursam, kas tiks izsludināts 2020.gada nogalē. Kokneses novada dome ir gatava atbalstīt uzņēmējdarbības iniciatīvas Kokneses novadā, lai sekmētu novada ekonomisko izaugsmi un nodrošinātu iedzīvotājiem patīkamu un kvalitatīvu dzīves vidi. Novēlam visiem konkursa dalībniekiem īstenot savas idejas un sasniegt izvirzītos mērķus!

 Kokneses novada domes Attīstības nodaļa