Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/biznesa_ideju_konkurss/izsludinats_biznesa_ideju_konkurss_kokneses_novada_iedzivotajiem_esi_uznemejs
Drukas datums: 16:00:36 27.05.2020

Izsludināts biznesa ideju konkurss Kokneses novada iedzīvotājiem „ESI UZŅĒMĒJS!”09.11.2014

Lai sniegtu pašvaldības atbalstu novada iedzīvotāju biznesa ideju realizēšanai, sekmētu saimnieciskās darbības veicēju veidošanos Kokneses novadā un motivētu iedzīvotājus īstenot savas biznesa idejas jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, Kokneses novada dome izsludina biznesa ideju konkursu „Esi uzņēmējs!”, kurā var piedalīties ikviena fiziska persona, kura nav jaunāka par 18 gadiem un kuras deklarētā dzīvesvieta atrodas Kokneses novadā.

Konkursa pirmo trīs vietu ieguvēji saņems naudas balvas savu biznesa ideju īstenošanai: 1.vieta – EUR 1300.00; 2.vieta – EUR 1000.00; 3.vieta – EUR 500.00.

Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas ir pieejamas www.koknese.lv vai rakstot uz mara.bitane@koknese.lv. Pieteikumi jāsagatavo atbilstoši konkursa nolikuma prasībām un jāiesniedz Kokneses novada domes Attīstības nodaļā (11.kab., 2.stāvs), Melioratoru ielā 1, Koknesē, personīgi vai pa pastu līdz 2014.gada 14.novembrim, plkst 15:00.

Jautājumu gadījumā var vērsties Kokneses novada domes Attīstības nodaļā (11.kab.), mob. 20499940, T.65133636, mara.bitane@koknese.lv.