Drīzumā tiks izsludināts biznesa ideju konkurss Kokneses, Bebru un Iršu pagastu iedzīvotājiem „ESI UZŅĒMĒJS!”31.08.2015

Otro gadu pēc kārtas oktobra sākumā Kokneses novada dome plāno izsludināt biznesa ideju konkursu, kurā varēs piedalīties ikviena fiziska persona vecumā no 18 gadiem, kuras dzīvesvieta deklarēta Kokneses novadā un kura būs gatava attīstīt savu biznesa ideju saimnieciskās darbības uzsākšanai, jaunu pakalpojumu vai produktu radīšanai Kokneses, Bebru vai Iršu pagastā.

Konkursa pirmo trīs vietu ieguvēji savu biznesa ideju realizācijai saņems naudas balvas (500 – 1500 eiro apmērā; summas tiks precizētas konkursa nolikumā). Plānotais konkursa norises laiks ir no oktobra sākuma līdz novembra vidum.

Konkursa nolikums ar detalizētu informāciju par pieteikumu iesniegšanas kārtību tiks publicēts „Kokneses Novada Vēstis” oktobra numurā un novada mājaslapā www.koknese.lv. Pieteikumi būs jāsagatavo atbilstoši konkursa nolikuma prasībām un jāiesniedz Kokneses novada domes Attīstības nodaļā.

Atgādinām, ka pagājušajā gadā, pateicoties konkursam, Kokneses sporta centrā tika izveidots jauns pakalpojums – mehāniskās limfodrenāžas kabinets, ko īstenoja Andrejs Česlis, izmantodams piešķirto naudas balvu EUR 1300 apmērā, savukārt Anna Dzalbe ieguva EUR 1000 latviskas pirts pakalpojuma attīstīšanai. Pārējiem konkursa dalībniekiem bija iespēja apmeklēt pašvaldības apmaksātas uzņēmējdarbības konsultācijas piecu stundu apmērā.

Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem, laicīgi sākt gatavoties, izmantot iespēju piedalīties biznesa ideju konkursā un saņemt atbalstu, iespējams, sen lolotas uzņēmējdarbības idejas īstenošanai!

Māra Bitāne, attīstības nodaļas vadītājas p.i.

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top