Es palete esmu… Viss, kas tapis, caur mani, krāsām mijoties, veidojies

29.04.2015 kur : Bebru pagasta bibliotēka

29. aprīļa vakarā Kokneses pagasta bibliotēkā mēs bijām skaista acumirkļa liecinieki – dzejniece Anita Liepiņa un uzņēmējs, radošu ideju meklētājs Arvis Voicehovičs dzejas draugiem dāvāja savu pirmo kopīgo veikumu – klajā nākušu dzejas kladīti, kuru tomēr gribas saukt par grāmatiņu, ar daudznozīmīgu nosaukumu „Palete”. Šajā vakarā sarunas saistījās ap viņu – SIA „Bonitāte” izdoto mazo dzejas krājumiņu, bet reizē tā arī bija tuvāka iepazīšanās ar autori Anitu Liepiņu.

Šī izdevuma piedzimšana ir divu radošu cilvēku satikšanās rezultāts. Anita ar Arvi abi ir fotokluba „Kokneses kadrs” dalībnieki. Arvis Voicehovičs pastāstīja: „Mans uzņēmums SIA „Bonitāte” izdod visdažādākās klades. Nolēmu, ka varētu pamēģināt izdot cita formāta kladi – tādu, kurā gribētos ne tikai rakstīt, bet kura būtu kā rosinājums iepazīt kāda dzejnieka daiļradi. Zinot, ka Anita raksta dzeju, izteicu piedāvājumu – izdosim kladi ar dzejoļiem! Tā pavisam īsā laika posmā radās šis izdevums ar 30 Anitas dzejoļiem. Klades vāka foto autore ir mūsu kluba dalībniece Natālija Daļecka. Tas man bija savā veidā radošs izaicinājums, bet ar paveikto esmu apmierināts!”

printēt Lasīt visu ziņu galerija (13)

“Mazā taka” izsludina DZEJAS KONKURSU!27.02.2015

Mātes un Ģimenes dienu gaidot, radošā apvienība “Mazā taka” izsludina DZEJAS KONKURSU! Mēs visi nākam no bērnības mājām, kur neizdziestošu pavarda guni sargā māte, tēvs, vecmāmiņas un vectētiņi, kopā veidojot vienu veselumu – Ģimeni.

Aicinām mūsu novada jauno paaudzi piedalīties konkursā, izsakot mazās sirds lielo mīlestību un pateicību Mātei un Ģimenei dzejas valodā.

Darbus vērtēsim atbilstoši dalībnieku vecumam - četrās grupās:

  • Bērni līdz skolas vecumam, kuri, lai pierakstītu paša sacerēto, var aicināt palīgus.
  • Skolas gaitas tikko sākušie (1. – 4. kl.)
  • Rosīgie, skolas vidē gana labi iejutušies (5. - 9. kl.).
  • Jaunieši, kuri caur skolas logiem veras daudz tālākos apvāršņos ( 10. - 12. kl.).
printēt Lasīt visu ziņu

Ieklausieties, kā skan „Mūzika tumšzilā naktī”

23.01.2015 kur : Kokneses pagasta bibliotēka

23. janvārī Kokneses pagasta bibliotēkā sirsnīgā gaisotnē notika koknesietes Maijas Stepēnas apgādā „Jumava” izdotās jaunās dzejas grāmatas „Mūzika tumšzilā naktī” atvēršana. Pasākumā piedalījās apgāda „Jumava” prezidents Juris Visockis, grāmatas vāka noformētāja Maijas kundzes mazmeita Linda Stepēna, pārstāvji no Kokneses novada domes, domubiedri no radošās apvienības „Mazā taka” un senioru klubiņa „Pīlādzītis”, daudzi citi Maijas Stepēnas dzejas mīļotāji. Apgāds „Jumava” pasākuma dalībniekiem piedāvāja iegādāties gan jauno dzejas krājumu, gan citus jaunākos izdevumus – latviešu un ārzemju autoru darbus, bērnu grāmatas un praktisko literatūru. Apgādā „Jumava” jau iznākušas vairākas Maijas Stepēnas grāmatas, tostarp sirsnīgas pasakas bērniem - „Rūķīši pret raganām” un „Trīs dejas ar kaziņu”.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (30)

Mēs dzīvosim vēlreiz to dzīvi, Kas pagāja mulsumā īsā. /Jānis Blese/

29.11.2014 kur : Kokneses pagasta bibliotēka

29. novembrī Kokneses pagasta bibliotēkā mieru un gaišumu dāvāja sveču liesmas, lai atmiņu ceļos mēs satiktu viņus, kuru dvēseles, tur augšā aiz zvaigznēm, bet viņu gājuma pēdu nospiedumi Kokneses pusē redzīgajiem un dzirdīgajiem sajūtami vēl šodien – tie iemīti Laikā.

Radošās apvienības „Mazā taka” domubiedri: Maija Stepēna, Anita Liepiņa, Juris Siliņš, Dzidra Čumakeviča, Olga Kļaviņa, Ārija Āre un šo rindu autore aicināja atmiņu stāstos un dzejas vārsmās atcerēties mūsu novadniekus – Anitu Svētiņu, Jāni Blesi, Andreju Laucenieku un Zigfrīdu Putniņu. Sirsnīgi gaidīti šajā atmiņu pēcpusdienā bija viņu tuvinieki un draugi.

Marijas Vildes uz vijoles spēlētās melodijas ļāva atmiņām atnākt tik viegli kā pirmajam sniegam, atverot sirds durvis gan mazliet smeldzei, gan gaišam priekam, jo mūsu atmiņu varoņi alkaini mīlēja dzīvi.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (24)

Tikšanās ar Maiju Stepēnu

01.10.2014 kur : Kokneses pagasta bibliotēkas Bērnu nodaļa

Divas dienas Kokneses sākumskolēni devās uz Kokneses bērnu bibliotēku, lai tur tiktos ar mūsu pašu Kokneses dzejnieci un pasaku autori Maiju Stepēnu. Gan 30.septembrī, gan 1.oktobrī bibliotēkas darbinieces mūs laipni gaidīja un Maija Stepēna stāstīja savas pasakas bērniem. Viņai pūrā jau 10 bērnu grāmatiņas! Vai tu jau kādu esi lasījis? Leposimies ar saviem koknesiešiem!

Lai veicas jaunu pasaku rakstīšanā un mums - lasīšanā!

Inguna Žogota

Svētki dzejniekiem un dzejas lasītājiem

14.09.2014 kur : Kokneses kultūras nams

Jau pusgadsimtu septembris nav tikai viršu un silu mēnesis, tik ilgi Latvijā svētkus pirmajā rudens mēnesī svin dzejnieki un dzejas lasītāji. Par to paldies septembrī dzimušajam lielākajam latviešu dzejniekam Rainim, kurš ar lepnumu teicis: „Aiz manis stāv zvaigznes, ko tu man padarīsi!” Bet mēs varam būt lepni, ka pie mūsu Latvijas dzejas debesīm mirdz tik daudz spožas zvaigznes. Ne tikai rudenī. Dzeja, tāpat kā mīlestība, nekad nebeidzas. Un tāpat kā Blaumanis pirms aptuveni 120 gadiem mina soļus Kokneses parkā un Daugavas krastā, arī vēl pēc gadiem simts, dzejnieki viņa takās ies.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (22)
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top