Lapas karte
AA+A++
A AAA

Jura Siliņa dzejas grāmatas atvēršanas svētki Koknesē

14.10.2019

juris_gramata.jpgCeļu pie lasītājiem sākusi Jura Maigoņa Siliņa dzejas grāmata "Pilns Daugavas un Pērses spēka". Tā ir skaista dāvana pašam dzejas autoram, sasniedzot savas dzīves kalna 84. pakāpienu, un visiem koknesiešiem, jo viņa dzejā lasām atzīšanos mīlestībā dzimtajai Koknesei, Pērses un Daugavas krastam.

Svētdienā, 13. oktobrī, dižo gadu nesēja dzimšanas dienas nedēļas noslēgumā, Kokneses pagasta bibliotēkas durvis bija atvērtas Jura Siliņa dzejas cienītājiem, viņa tuviniekiem, radu saimei un draugiem, lai kopā svinētu grāmatas atvēršanas svētkus.

Jura Siliņa jaunā dzejas grāmata nākusi klajā izdevniecībā "Domu pērles", tajā divās nodaļās apkopots viss dzejnieka radošais veikums. Pirmajā nodaļā lasāmi dzejoļi, kas tapuši laikā no 2014. līdz 2019. gadam, bet otrajā nodaļā ar nosaukumu "Melnrakstos atrasti soneti" ir darbi, kuri iepriekš nekur nav publicēti. Lasītāji līdz šim Jura Siliņa dzeju bija iepazinuši biedrības "Mazā taka" izdotajā kopgrāmatā, laikrakstā "Staburags", izdevumos "Zintnieks" un "Kokneses Novada Vēstis", kā arī biedrības "Mazā taka" rīkotajos dzejas pasākumos.

Grāmatas nosaukums "Pilns Daugavas un Pērses spēka" ir autora dzejas rinda no dzejoļa "Pavasaris" un tā izsaka arī viņa visdziļāko būtību, kas brīnišķīgi sasaucas ar grāmatas vāka fotogrāfiju, kuras autors ir koknesietis Ingus Pugačovs, bet paša dzejnieka foto ir iemūžinājis Mārcis Briška, savukārt grāmatas ievadvārdi pieder šo rindu autorei.

Pasākumā Jura Siliņa meitas Madara un Melita sirsnīgi pateicās Inesei Krūmiņai par ierosinājumu "Domu pērlēs" izdot tēva grāmatu, kā arī sakot paldies par viņas ieguldījumu grāmatas izdošanā. Madara Siliņa pastāstīja, ka ļoti vēlējusies kādreiz izdot tēva dzejoļus, tāpēc ar prieku pieņēmusi Ineses Krūmiņas aicinājumu sarūpēt viņam skaistu dzimšanas dienas pārsteigumu, jo tikko, 10. oktobrī, Juris Siliņš sagaidīja 84. dzīves gadskārtu. Grāmatai dzejoļus sagatavoja abas meitas, kuras arī savā darba ikdienā ir saistītas ar grāmatu krātuvi, jo Madara ir bibliotekāre Jaunpils pagasta bibliotēkā, bet vecākā māsa Melita strādā par bibliotekāri Vārkavas vidusskolas bibliotēkā. Atvēršanas svētkos meitas saulainus vārdus veltīja tētim, uzteicot arī citus viņa talantus: jaunības gados Koknesē Juris ir aktīvi iesaistījies kultūras dzīvē: dejojis tautiskās dejas, dziedājis korī, muzicējis orķestrī, spēlējis teātri, nodarbojies ar sportu, guvis panākumus riteņbraukšanā, bet, strādājot celtniecībā, apguvis dažādu amatu prasmes. Juris savā sirdī Koknesi sev nesa līdzi arī tos 25 gadus, kad dzīvoja Jaunpilī.

Kokneses pagasta bibliotēka – mūsu grāmatu klēts ir kļuvusi bagātāka ar zelta graudu krājumu, jo bibliotekāre Ingrīda Grūbe atzina, ka lasītāji vienmēr ļoti priecājas par novadnieku izdotajām grāmatām. Jaunā grāmata ir izdota nelielā skaitā - 50 eksemplāros, domāta kā paliekoša vērtība Jura ģimenei, to varēja iegādāties pasākuma dienā, saņemot arī dzejnieka autogrāfu. Septiņi grāmatas eksemplāri nonāks Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, bet vēl ir iespējams interesēties pie Ineses Krūmiņas.

Atvēršanos svētkos muzicēja un ar dziesmām par Pērsi un Daugavu priecēja Skuju ģimene. Pateicoties biedrības "Mazā taka" rīkotajam atmiņu pasākumam 2014. gada rudenī, kurā Juris Siliņš pastāstīja, ka tautā mīlētās  dziesmas "Upe Pērse" autors ir viņa jaunības dienu draugs Zigfrīds Putniņš, Skuju ģimene, kas veido kapelas "Aizezeres muzikanti" kodolu, pie sava zelta repertuāra pieskaita šo un vēl citas  Zigfrīda Putniņa melodijas, un tajā savā nopelns ir Jurim, jo viņš labi atcerējās šo dziesmu notis un varēja tās uzdāvināt "Aizezeres muzikantiem". Svētku reizē vēl emocionālāku noskaņu radīja kopīgi dziedātās dziesmas, kas aiznesa sveicienu Jura jaunības gadiem.

Juris Siliņš ir viens no biedrības "Mazā taka" dibinātājiem, stalti un ar lepnuma sajūtu viņš ir nesis biedrības karogu gan Kokneses novada svētkos, gan citos pasākumos. Biedrības autores arī šajā dienā bija kopā ar Juri un sveica ar jauko notikumu. "Priecājamies, ka jau pirms sešiem gadiem mums izdevās Jura dzejnieka talantu izcelt saulītē!", sacīja Maija Stepēna.

Kokneses dziesminieka balss ir skanējusi jauktajā korī "Labākie gadi", kas tagad nes vārdu "Alaine".  Kora dalībnieces viņam dāvāja visskaistākos rudens ziedus un atcerējās kopīgi pavadītos dziesmotos gadus. Jānis Dzenis, kurš arī kopā ar Juri piedalījies Dzejas dienu pasākumos, veltīja viņam savas dziesmas, uzsverot, ka viņiem abiem ir līdzīga pasaules uztvere – savā dzejā viņi ir meklētāji un jaunu atziņu guvēji. Vislabāk savu dzeju var norunāt pats autors, arī grāmatas atvēršanas svētkos Juris lasīja savu dzeju.

Zemes dēls ar zvaigžņu dvēseli – šie Friča Bārdas vārdi vislabāk izteic dzimtās vietas dziesminieka dzejas lirisko varoni. Māka uzburt dabas gleznu, sievietes pielūgsme, nepiepildītas mīlestības jūtas,  atmiņas par seno Koknesi, kuras skaistums tagad dzīvo Jura paaudzes atmiņās – virmo dzejas rindās, kas patiesi rakstītas ar talantīga meistara roku un siltu sirdi. 

Lai arī matos iezadzies sudrabs un viņa bagātība ir lielā dzīves pieredze, savā dzejā Juris ir tas pats Saules mājas un Krievkalna skolas zēns – sapņotājs ar meklētāja garu. "'Jo es vēl alkstu zināt – kur tā gatve stiepjas, kur aug tie ozoli un liepas", dzejolī "Pļāvējs" teic viņš. Pilnveidojot savu dzejas valodu, Juris apguva sonetu radīt prasmi un tagad tie lasāmi jaunajā grāmatā.

 Šobrīd viņa dzīvesvieta ir Iršos, bet Juris ir un paliek koknesietis. Par savu radīt prieku un dzīvi Koknesē grāmatas autors savulaik teicis: "Viena no mīļākajām vietām ir Vārnukalns – mans iedvesmas kalns, kur tuvumā aug milzīga liepa, citi vareni un skaisti koki. Vasarā nokalnīte nekad neaizaug. Tur radies "Sausais strauts", arī citi dzejoļi. Vienatnes brīžos pārdomāju savu raibo dzīvi, domās sūtu laba vēlējumus meitām, sešiem mazbērniem, trīs mazmazbērniņiem."

Jura Siliņa dzeju iemīļojuši daudzi koknesieši, jo dzejnieka sirdī dzimušie vārdi ir tikpat stipri kā viņš – savai Koknesei uzticīgais.

Lai grāmatai kā rudens lapām krāsains ceļš pie lasītājiem!

Sarmīte Rode
  Foto: Māris Grūbe

 

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top