Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/biedriba_maza_taka/dzejas_busins_apcelo_novadu
Drukas datums: 11:25:41 09.08.2020

Dzejas busiņš apceļo novadu14.09.2015

Jau trešo gadu biedrība „Mazā taka” rīkoja Dzejas dienu pasākumu novada iedzīvotājiem. 12. septembrī autori nevis kā ierasts ar dzejas cienītājiem tikās Kokneses kultūras namā, bet izgreznotā Dzejas busiņā devās ceļā uz vairākām dzejas lasījumu pieturvietām. Kopā ar viņiem visās tikšanās vietās bija kapela „Aizezeres muzikanti”.

Sakoptajā un viesmīlīgajā Iršu pagastā Dzejas busiņš apstājās pie vietējo iedzīvotāju iemīļotās atpūtas vietas – Iršu klēts (Magazina). Siltajā septembra priekšpusdienā vienuviet bija pulcējušies gan Ģimenes krīzes centra „Dzeguzīte” sociālās pansijas iemītnieki, gan daudzi citi pagasta iedzīvotāji. Paldies par sirsnīgo uzņemšanu un labajiem vēlējumiem biedrība „Mazā taka” teic Iršu pagasta pārvaldes vadītājai Rainai Līcītei un Iršu pagasta bibliotēkas vadītājai Dacei Grelei. Dzejas lasījumi mijās ar kapelas „Aizezeres muzikantu” muzicēšanu. Koknesieša Zigfrīda Putniņa dziesmai „Upe Pērse”, tāpat kā citām tautā pazīstamām melodijām, vecākā paaudze dziedāja līdzi.

Nākamajā pieturvietā Bebros, tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālajā mājā – muzejā, atbraucējus gaidīja uz ugunskura vārīta zāļu tēja, garda rudzu maize un vasaras ziedu medus no z/s „Dravas”. Nelielajā klausītāju pulkā galvenokārt bija skolas bērni. Paldies viņiem par interesi un pacietību! Par kopā būšanas brīdi muzeja vadītāja Justīne Pastore dzejniekiem dāvāja krāšņi ziedošas saulespuķes – sveicienu no Bebru pagasta pārvaldes.

Kokneses pagasta mājīgajā Ratnicēnu bibliotēkā pēc izskanējušā saulainā tikšanās brīža pasākuma apmeklētāji vēl negribēja doties projām, bet lūdza muzikantiem nodziedāt kopā vēl kādu dziesmu no viņu bagātā dziesmu pūra. Pēc mielošanās ar sklandraušiem un citiem sarūpētiem gardumiem bija laiks doties uz pasākuma noslēguma vietu Koknesē pie ev.luteriskās baznīcas.

Daugavas krastā izjusti skanēja Ārijas Āres, Jura Siliņa, Maijas Stepēnas, Dzidras Čumakevičas, Olgas Kļaviņas, Anitas Liepiņas un Sarmītes Rodes dzejas vārsmas. Septiņi autori - tik dažādi kā varavīksnes krāsas, bet vienojošs viņiem ir radīt un dāvāt prieks.

Visus dzejas draugus kā pēc labi padarīta darba biedrība „Mazā taka” cienāja ar gardo un spēcinošo ugunszupu.

Šoruden iesāktais brauciens ar Dzejas busiņu iespējams arī nākamgad ceļos pa Kokneses novadu!

Sarmīte Rode

Daces Svētiņas foto