Bites, biedrība

Papardes, Vecbebri, Bebru pagasts, Kokneses novads, Latvija, LV-5135
  56.722385 25.484907

  Renovētās stadiona mājas atklāšana Vecbebros05.07.2019

  Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltītā pasākuma ietvaros Vecbebros notika renovētās stadiona mājas atklāšana. Simboliski biedrības "Bites" projekta vadītāja pārgrieza lentu un tās posmus pasniedza sporta darba organizatoram, kultūras darba organizatorei un Bebru pamatskolas pārstāvim ar vēlējumu, lai stadionā notiktu daudz sportisku, atraktīvu pagasta iedzīvotājiem un viesiem saistošu pasākumu.  

  Biedrība "Bites" 2017. gadā Lauku atbalsta dienestam iesniedza projekta iesniegumu Nr. 17-04-AL08-A019.2201-000003 "Laukiem būt – dzīvojam aktīvi". Projekta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros īstenošanas laiks – 2019. gada 5.oktobris.

  printēt Lasīt visu ziņu galerija (1)

  Laukiem būt – dzīvojam aktīvi!08.03.2018

  Biedrība “Bites” 2017. gadā iesniedza projekta iesniegumu Nr. 17-04-AL08-A019.2201-000003 “Laukiem būt – dzīvojam aktīvi” Lauku atbalsta dienestam. Projekts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros ir apstiprināts.

            Projekta kopējās izmaksas 47313.78 (četrdesmit septiņi tūkstoši trīs simti trīspadsmit euro un 78 eurocenti) EUR, no tām attiecināmās 20000.00 (divdesmit tūkstoši euro) EUR.  Publiskais finansējums 18000.00 (astoņpadsmit tūkstoši euro),  Kokneses novada domes līdzfinansējums 29313.78 (divdesmit deviņi tūkstoši trīs simti trīspadsmit euro un 78 eurocenti) EUR.

  printēt Lasīt visu ziņu

  Biedrības "Bites" informācija03.11.2017

  Biedrības “Bites” trenažieru zāle atsāk darbību ar novembra mēnesi.

  Zāle atvērta: pirmdien 15 – 18, ceturtdien 15 – 18.

  Pieteikties pārvaldes telpās pie I. Pabērzas, R. Madelānes.

  printēt

  Bebros atklātais rotaļu laukums kļuvis par bērnu un vecāku iemīļotu atpūtas vietu

  05.09.2013

  „Ripoja ābols lejā no zara. Nokrita lejā un smējās!” 5. septembrī, Bebru pagasta centrā, vietā, kur vēl nesen bija vecais ābeļu dārzs, atklāja bērnu rotaļu laukumu. Uz ilgi gaidīto svētku brīdi bija pulcējušies vietējie iedzīvotāji un mūsu pagasta jaunā paaudze. Jāteic, ka mazie bebrēnieši rotaļu laukuma iekārtas steidza iemēģināt jau pirmajā to uzstādīšanas dienā. Šis saulainais stūrītis kļuvis par bērnu un vecāku iemīļotu atpūtas vietu.

  Pasākuma vadītāja Ausma Rode, uzrunājot klātesošos, sacīja: „Cāļus skaita rudenī. Arī mēs šajā laikā atskatāmies uz paveikto un esam gandarīti, ka Bebros tapusi vēl viena jauna atpūtas vieta vismazākajiem. Mūsu kopīgs paldies par ieguldīto darbu projekta sagatavošanā un īstenošanā biedrības „Bites” biedrei un pagasta pārvaldes vadītājai Ilzei Pabērzai.”

  printēt Lasīt visu ziņu galerija (10)
  Pasākumu kalendārs
  Kokneses novada vēstis

  Jaunākās galerijas


  back to top