Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/bebru_pamatskola1/sporto_visa_skola
Drukas datums: 02:15:00 26.09.2020

Sporto visa skola30.05.2019

30. maijs Bebru pamatskolā allaž ir Sporta diena, kad Bebru pagasta stadions pulcē skolēnus, skolotājus un vecākus. Šo dienu skolēni gaida īpaši, jo ir vēlēšanās uzzināt, uz kādiem pārbaudījumiem vecāki viņus aicinājuši šoreiz.

Pateicoties Vecāku padomes priekšsēdētājas Agitas Leķes uzņēmībai un enerģiskumam, Sporta dienas programmas izveidē un vadīšanā tiek iesaistīts arvien kuplāks vecāku skaits. Šogad ļoti daudzi vecāki pasākumu atbalstīja finansiāli. Nākamā mācību gada sākumā Vecāku padome iecerējusi darīt zināmu visiem pavasarī dzimušo vecāku ideju par Sporta dienas materiālo atbalstīšanu.

Vecākiem bija izdevies pasūtīt arī teicamus laika apstākļus, lai pulksten deviņos zem saulainām debesīm visi klašu kolektīvi varētu iesildīties un sagatavoties pirmajiem startiem. Tās nebija tradicionālās stafetes, bet pavisam jaunas, aizraujošas, interesantas. Vecāko klašu skolēniem vislabāk patika virves vilkšana, jaunākajiem – šautriņu mešana piepūstā balonā, lekšana ar maisiem un cīnīšanās ar ūdens baloniem.

Esot reportiera lomā un vērojot bērnu prieku sportot, sacensties un uzvarēt, nepamet jautājums: "Cik dienu bijis nepieciešams, lai  noorganizētu jautrās veiklības stafetes?"

Agita Leķe uzteic savus palīgus: Sandu Naudiņu, Svetlanu Viti, Lanu Rūni, Vairu Priekuli. Neklātienē daudz darba medaļu sagatavošanā katram Sporta dienas dalībniekam ieguldīja Jānis Naudiņš un Gita Birkāne. Paldies pasākuma sponsoram Arvim Unguram! Liels prieks par gardajām zemenēm no Ogres, ko katra klase saņēma vairumā. Daudzi šīs ogas šopavasar baudīja pirmo reizi.

Lai tikpat izdevušās Sporta dienas arī turpmāk!                                                  

L. Šmites teksts, Dz. Sniedzes foto