Projektu darbu prezentācijas16.05.2018

11. maijā Bebru pamatskolā tika prezentēts projektu darba laikā paveiktais. Visa skola strādāja pie vienas tēmas, proti, “Latvija lepojas”, sākumskolas klasēm un individuālā darba veicējiem brīvi izvēloties nozari, kurā izpētīt valstiski svarīgo un vērtīgo. Projektu darbs vienlaikus veicināja patriotisko jūtu dziļumu un noturīgumu.

No 1. līdz 6. klasei skolēni bija izvēlējušies izpētīt tuvējās apkārtnes uzņēmējdarbību, iepazīstot un izpētot “Ievas siera” un “Ķeipenes piparkūku” veiksmes stāstus, uzzinot ko vairāk par Bebru pagasta iedzīvotāju nodarbošanos, hobijiem, tostarp savu un līdzcilvēku attiecībām ar sportu. 2. klases skolēni ar lielu interesi dzīvoja līdzi nacionālā varoņa Lāčplēša gaitām agrāk un šodien. Un tā ar dziesmām, rotaļām, foto galerijām un izvērtējošiem rezumējumiem tika īstenota prasme reklamēt sava darba rezultātu un ieinteresēt auditoriju.

7. – 9. klases projektu darbu tēmas bija “Pasaulē pazīstami latvieši”, “Latviešu zinātnieki”, “Vispārīgie latviešu Dziesmu un Deju svētki”, “Nacionālā atmoda”, “Brīvības piemineklis” un citas. Uz projektu darbu prezentāciju skolā darbu vadītāji izvirzīja augstāk novērtēto darbu autorus, un tie bija J. Tomaševskis (9. klase), R. Zukulis (9. klase), R. Šerna (9. klase), L. Saldava (9. klase), K. J. Kmita (7. klase), K. Knēģere (7. klase).

 Projektu prezentācijās iegūtais:

  • Vairāki skolēni lielākas auditorijas priekšā uzstājās pirmo reizi;
  • Aktualizēti tādi ievērojami Latvijā dzimuši cilvēki kā gleznotājs M. Rotko, kosmosa pētnieks F. Canders, kosmonauts A. Solovjovs, dziedātāja un modele V. Modesta, jaunlatvieši J. Alunāns, K. Barons un citi;
  •  Latvijas lepnums saskatīts ne tikai pasaules mērogā, bet arī savā vistuvākajā apkārtnē: Vecbebru deju kolektīvs “Kāre”, daudzām medaļām godalgotā sportiskā skolas direktore L. Degtjareva;
  • Apgūta prasme intervēt, izstrādāt, apkopot aptaujas un ar to rezultātiem iepazīstināt sabiedrību;
  • Nostiprināta prasme izmantot visdažādākos informācijas ieguves avotus;
  • Prezentēta prasme strādāt ar modernajām tehnoloģijām, izdot klases laikrakstu-speciālizdevumu par “Ievas sieru”;
  • Noorganizēta siera un piparkūku degustācija;
  • Nostiprināta prasme jautāt un atbildēt uz jautājumiem;
  • Klātesošie ieinteresēti par ļoti aizraujošu klašu ekskursiju apskates objektu esamību: Potjomkina aka, Dullā Daukas taka, S. Eizenšteina komunikāciju centrs, Baldones observatorija ar lielāko teleskopu Baltijā u.c. 

Ar savu pētniecisko darbu skolēni un skolotāji šajā mācību gadā palīdzējuši sev un savai valstij posties nozīmīgās jubilejas svinībām. Lai ikkatram no mums veicas cienījamās jubilāres Latvijas goda un cieņas izrādīšanā!

Indra Laba,

direktores vietniece mācību darbā

Dzintras Sniedzes foto

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top