Lapas karte
AA+A++
A AAA

Pirmā projektu darba diena

22.01.2014

p1280332.jpgLai labāk sagatavotos Bebru pamatskolas 4. salidojumam, skolēni uzsāka projektu darbus, kas saistīti ar datu bāzes pilnveidi par mūsu skolas absolventu karjeras izglītību. Darba gaitā skolēni apgūs prasmes mutiski un rakstiski komunicēt ar intervējamo cilvēku, pierakstīt iegūto informāciju, to apkopot, uzrakstīt secinājumus.

Saņēmuši konkrētas izlaiduma klases sarakstu, skolēni izvēlējās cilvēkus, ar kuriem sazināties. Izpētes darbu uzsākot, tika iepazīti attiecīgā mācību gada vēstures materiāli, izpētāmās klases dzīve, notikumi, panākumi. Tika intervēti klašu audzinātāji. Ar interesi skolēni iedziļinājās bagātajos skolas vēstures materiālos, salīdzināja skolas dzīvi agrāk un tagad. Pie pirmās projektu dienas ieguvumiem pieder arī skolas himnas atkārtošana un skolas karogā attēloto simbolu izpratne. Skolēni izzināja, cik skolotāju un skolas darbinieku ir Bebru pamatskolas absolventi. Tika secināts, ja tik daudzi cilvēki vēlējušies atgriezties savā pirmajā skolā, tad te ir labi.

Darbs mijās ar muzikālām, jautrām, rotaļīgām aktivitātēm un kaimiņu skolas koncerta apmeklējumu. Pirmās darba dienas beigās skolēni veica pašvērtējumu, kurā izteica savas domas par darba organizāciju, savu ieguldīto darbu un ieguvumiem. Skolotāju darbu pavada pārliecība, ka šis projekts vairo skolēnu piederības sajūtu savai skolai.

Bebru pamatskolas informācija

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top