Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/bebru_pamatskola1/macibu_prieksmetu_olimpiazu_rezultati
Drukas datums: 05:37:54 22.01.2020

Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti03.05.2018

Bebru pamatskolā 2017./ 2018. mācību gadā liela uzmanība veltīta skolēnu individuālo kompetenču un talantu attīstībai. Par to liecina Bebru pamatskolas izglītojamo veiksmīga dalība 10 starpnovadu, 2 reģionāļajās un 1 valsts mācību priekšmetu olimpiādē.  

Individuālu atbalstu savu kompetenču un talantu pilnveidei un dalībai olimpiādēs saņēmuši 26 skolēni. 7 pedagogi ieguldījuši nozīmīgus laika, pieredzes un citus resursus, lai skolēnus sagatavotu veiksmīgiem mācību priekšmetu olimpiāžu startiem. Skolotāja V. Grinšpone sniegusi atbalstu 7 skolēniem (iegūtas 3 godalgas un 1atzinība), Dz. Karlsone – 5 skolēniem (4 skolēni ieguvuši godalgotas vietas), Dz. Žmuidene 4 skolēniem (izcīnīta 1 atzinība, 1 godalgota vieta un 3 skolēni izvirzīti uz reģionālajām olimpiādēm), M. Ancāne – 3 skolēniem (iegūta 1 atzinība), L. Šmite – 3 skolēniem (iegūta 1 atzinība), A. Piliens – 2 skolēniem (iegūtas 2 atzinības, viens skolēns izvirzīts uz valsts olimpiādi), L. Kraukle –  2 skolēniem (iegūta 1 atzinība).

Pārliecinošāku ainu par izglītojamo zināšanu un prasmju līmeni sniedz nevis olimpiādēs izcīnītās vietas, bet izpildītā darba koeficients (%). Augstākie rezultāti pēc darba izpildes koeficienta ir 88% (L. Saldavai starpnovadu angļu valodas olimpiāde), 84% (L.Saldavai reģionālā angļu valodas olimpiāde), 85% (D. Caunītei tekstila olimpiāde), 79% (L. Saldavai tekstila olimpiāde), 78% (R. Šernam angļu valodas olimpiāde),  77% (J. Tomaševskim tehnoloģiju olimpiāde), 75% (K. Vidiņai olimpiāde latviešu valodā 4. kl.), 70% (K. Leķim tehnoloģiju olimpiāde), 66% (L. Saldavai bioloģijas olimpiāde), 62% (R. Šernam bioloģijas olimpiāde), 62% (K. Soņi olimpiāde latviešu valodā 4. kl.), 61% ( L. Saldavai olimpiāde latviešu valodā 9. kl.).

Starpnovadu angļu valodas olimpiādē Linda Saldava ieguva 1. vietu, bioloģijas olimpiādē – 2. vietu, bet tehnoloģiju olimpiādē – atzinību. Otrs veiksmīgākais starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs bija 9. klases skolnieks Rendijs Šerna. Viņam bioloģijas olimpiādē 3. vieta un atzinība ķīmijas un angļu valodas olimpiādē. Trešā vieta sasniegtajos starpnovadu olimpiāžu rezultātos Keisijai Vidiņai (3. vieta latviešu valodas un 2. vieta matemātikas olimpiādē) un Kristānam Soņi (2. vieta latviešu valodas un 3. vieta matemātikas olimpiādē).

Panākumi arī šiem skolēniem: A. Kosmačevskai atzinība starpnovadu informātikas olimpiādē, M. Lustei – latviešu valodas olimpiādē. J. Tomaševskim un K. Leķim – atzinība  tehnoloģiju olimpiādē. D. Caunītei 3. vieta tekstila olimpiādē.

Darbs ar talantīgajiem skolēniem noticis gan eksaktajos, gan humanitārajos mācību priekšmetos. Paldies pedagogiem par entuziasmu, ieguldīto darbu, attīstot skolēnu talantus un prasmes! Novēlu skolēniem turpināt atbildīgi strādāt un sevi pierādīt intelektuāli, krāt garīgo pieredzi, jo tā ir bagātība, ko neviens nevar atņemt.

Indra Laba,

direktores vietniece izglītības darbā