Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/bebru_pamatskola1/izprast_pagatni_vesturisku_notikumu_vieta
Drukas datums: 12:31:07 22.02.2020

Izprast pagātni vēsturisku notikumu vietā17.09.2018

Septembris Bebru pamatskolā saistās ar vairākām skolas tradīcijām, un viena no tām ir īpaši nozīmīga audzēkņu patriotiskajā audzināšanā – tās ir Latvijas vēstures stundas Jaunbebru Kartupeļu dumpja piemiņas vietā. Latvijas simtgades sagaidīšanas gadā svarīgi bija ierasties ar ziediem pie pieminekļa un mācīties, ka tautas pašapziņa dzima arī šeit pirms 177 gadiem.

Jaunbebru zemnieku "Kartupeļu dumpis" 1841. gada septembrī bija drosmīgs protests pret vācu muižniekiem un Krievijas impērisko varu – tas bija aizsākums Tautas atmodai Vidzemē. Klaušu laiku nemieri, kas izpaudās ar izceļošanas kustību uz Dienvidkrieviju un pāriešanu pareizticībā ar cerību iegūt zemi, tika apspiesti. Zemniekus pēra līdz nāvei, daudzi, saslēgti ķēdēs, aiz zirga pajūgiem kājām devās tālajā ceļā uz Sibīriju.

 Bebru pagastā piemiņas vieta varonīgajiem brīvības cīnītājiem ir Sarkanā (Asiņainā) šķūņa drupas, kur

"brāļu asinis neizžūst,

Zem Soda priedes saknēm

Dvēseļu upe plūst…"

Vēsturiskās apziņas un Tēvzemes mīlestības sēkla var uzdīgt, stāvot šādā nozīmīgā vietā un izrunājot šīs dzejas rindas.

7. septembrī 7. un 9. klases audzēkņi Latvijas vēstures stundā atradās pie pieminekļa dumpiniekiem un ieklausījās vēstures stāstā par 30 drosmīgajiem ļaudīm, kas kartupeļu rakšanas laikā pameta muižnieka laukus un kareivju soda vienību sagaidīja bruņojušies ar dakšām, mietiem un akmeņiem. Kareivjus zemnieki padzina, bet 3. oktobrī ieradās 2 bataljoni zaldātu un 40 kazaki (jātnieku rota), kas sodīja 113 nemierniekus 4.decembra rītā ar 50 līdz 150 rīkšu sitieniem. Sniegs pie muižas šķūņa, kurā bija sadzīti nemiernieki, krāsojās asinīm – vairāki zemnieki tika nopērti līdz nāvei. Tāda bija brīvības cena Jaunbebru muižā pirms 177 gadiem. Pēc vēstures stāsta skanēja dziesma:

"Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme,

Par tavām druvām vecā līdumā.

Un, kad jau paguršu zem dzīves nastas,

Es atdusēšos tavā atmatā…"

Tie bija mūsu senči, kam esam pateicīgi par brīvību tautai, par brīvību Latvijai paaudžu paaudzēs.

Lai neaizaugtu vēsturiskās piemiņas vieta atjaunojām akmentiņu ceļu līdz piemineklim, apravējām Soda priedei līdzās iestādīto jauno priedīti, sagrābām lapas un sauso zāli. Radās sajūta, ka mums te vajadzēja būt – to atzina audzēkņi un arī skolas direktore Lidija Degtjareva, skolotājs Aldis Piliens, kuri bija kopā ar mums vēsturiskajā piemiņas vietā.

Ieva Puniņa, vēstures skolotāja

 P. S.     

Pēc nedēļas, 14. septembrī, 6. – 9. klašu skolēni Bebru pamatskolā pulcējās uz kopīgu Latvijas vēstures stundu, lai nostiprinātu zināšanas par Jaunbebru Kartupeļu dumpi, kam bijusi tik nozīmīga loma Latvijas neatkarības iegūšanas stāstā. Skolēni komandu darbā paši pētīja Bebru pagasta karti, lasīja Sarmītes Rodes dzejoli, meklēja informāciju un izpildīja pārbaudes darba lapu. Kopīgi aplūkotās fotogrāfijas par 7. un 9. klases skolēnu neseno darbošanos Kartupeļu dumpja vietā dažam skolēnam lika jautāt: "Vai tiešām tā priede toreiz tur bija?" Nofotografētie ziedi pie pieminekļa krāsojās Latvijas karoga krāsās. Ikkatrs saprata – tas veltījums Latvijai simtgadē. Paldies vēstures skolotājai par piedzīvotajiem patriotiskajiem mirkļiem klasē un Jaunbebros!

Linda Šmite, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Dzintras Sniedzes foto