Lapas karte
AA+A++
A AAA

Izlaidums Bebru pamatskolā

22.06.2018

dsc_3842.jpg"Es gribu būt ziedoša puķu pļava, jo puķēs ir skaistums, dzīvīgums un virmojošs prieks" – ar šādiem vārdiem 16.jūnija vakarā Vecbebru tehnikuma aktu zālē tiek aicināti ienākt 13 Bebru pamatskolas 9.klases absolventi, kuri saņems apliecinājumu tam, ka ir veikuši pirmo soli savā ceļā uz izvēlēto mērķi.

Absolventiem rokās ziedi un acīs mirdz prieks - ir pienācis brīdis pateikties vecākiem, kas ir palīdzējuši pārvarēt grūtības, kas iedrošinājuši, atbalstījuši un devuši visu savu mīlestību, sasniedzot šo dzīves svarīgo posmu.

Skolas direktore Lidija Degtjareva izsniedz apliecības par vispārējo pamatizglītību visiem 13 absolventiem. Viņi saņem pateicības, apbalvojumus, dāvanas un ziedus par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās, par piedalīšanos ārpusstundu aktivitātēs. Bebru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza pasniedz piemiņas veltes. Skan jauniešu izvēlētās melodijas un kuplā skaitā ieradušies sveicēji apdāvina katru absolventu ar ziediem un dāvanām.

Absolventus sveic arī grupa "Leišmales Jānīši" ar skaistām melodijām.

Pamatojoties uz Bebru pamatskolas un bijušā skolas absolventa Ulda Krievāra zemnieku saimniecības “Pilslejas” izstrādāto nolikumu, šogad nodibina stipendijas, kuras piešķir Bebru pamatskolas audzēkņiem par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs. Neizsakāms prieks ir trīs absolventiem Lindai Saldavai, Rendijam Šernam un Danielai Caunītei, kuri saņem šī gada stipendijas.

Bebru pamatskolas Pateicības saņem absolventu vecāki – Sarmīte Zukule, Leķu ģimene, Saldavu ģimene, Evita Tomaševska.

Bebru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza pasniedz Bebru pagasta godinājuma medaļu Lindai Saldavai par Bebru pagasta labskanīga vārda nešanu tautā.

Un tad – patīkams pārsteigums – deju kolektīva "Kāre" vadītāja Sarmīte Plūme un dejotāju pāris aicina 4 absolventus Danielu, Elīnu, Lindu un Kristeru, "Kāres" dejotājus, nodejot deju "Sasatiku puisīti" , pēc kuras ir Sarmītes Plūmes apsveikums.

Klases audzinātāja Dzidra Žmuidene saka ceļa vārdus katram audzēknim un uzdāvina piemiņas velti. Arī absolventi pateicas savai klases audzinātājai ar ziediem un piemiņas grāmatu ar foto mirkļiem par kopā pavadītajiem gadiem. Ziedu sveicieni arī skolotājiem kā pateicība par gūtajām zināšanām un prasmēm.

Vārds vecākiem. Viņi pateicas skolas vadībai, skolas kolektīvam un klases audzinātājai par ieguldīto darbu savu bērnu audzināšanā un mācīšanā.

Absolventiem rokās uzdāvātie ziedi. Vēl tikai kopīga dziesma – Bebru pamatskolas himna un var doties goda aplī. Kopīga fotogrāfēšanās un izlaiduma svinīgā daļa ir beigusies.

Izlaiduma ballē spēlē grupa "Leišmales Jānīši". Vecāku sarūpētie cienasti, jaukā atmosfēra, pozitīvās emocijas un izdejotās dejas vēl ilgi paliks visu absolventu un klātesošo atmiņās.

Liels paldies Bebru pagasta pārvaldes vadītājai Ilzei Pabērzai, skolas vadībai, visam skolas kolektīvam, Uldim Krievāram, Sarmītei Plūmei, vecākiem un visiem sveicējiem par neaizmirstamiem mirkļiem, kas tika sagādāti maniem audzēkņiem izlaiduma svinībās. 

Dzidra Žmuidene,

Bebru pamatskolas 9.klases audzinātāja

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top