Citāda Dzejas diena17.09.2019

Dzejniekam Jānim Baltvilkam šogad atzīmē 75. dzimšanas dienu. Bebru pamatskolas skolēni dzejnieka apjomīgo devumu latviešu grāmatniecībā iepazīst padziļināti, pie viena apgūstot pašvadītas mācīšanās prasmes.

Skolēni laikus tika iepazīstināti ar J. Baltvilkam veltītās Dzejas dienas mērķi un rosināti pašiem virzīt savu mācīšanos. Tas nozīmē, ka skolotāji vēroja, kā skolēni lasa informāciju, iepazīst sarūpēto J. Baltvilka grāmatu saturu, kā iedziļinās piedāvāto Dzejas darbnīcu tematikā, kā komunicē ar darbnīcu vadītājiem, kā saplāno laiku darbnīcās veicamo uzdevumu izpildei. Galvenais uzsvars tika likts uz skolēnu sniegumu, viņu spēju pieņemt lēmumu un darīt.

Radošajās darbnīcās iepriekš iegūtās zināšanas un prasmes nācās lietot kompleksi visdažādākajās reālās dzīves situācijās. Piemēram, "Dzejas tirgū" (darbnīcas vadītāja Dz. Karlsone)  skolēni attīstīja prasmi konkurēt, piedāvājot augstvērtīgu dzejoļa deklamāciju un noformējumu. Ar ozolzīlēm tirgus dalībnieki novērtēja un maksāja par autora ieguldīto darbu. Darbnīcā "Dzeja zvanu spēlēs" (vadītāja I. Laba) skolēni trenēja uzmanību, precizitāti, ieskandinot dažādus mūzikas instrumentus pie noteikta vārda dzejolī, kuru lasa pārinieks. Darbnīcā "Mini, mini mīkliņu" (vadītāja L. Locāne) bija dota iespēja atminēt ne jau vienkāršās J. Baltvilka dzejmīklas un atminējumus izveidot no plastilīna. Dzejoļu zīmēšana, atveidošana lomās notika darbnīcā, kuru vadīja skolotāja Dz. Sniedze. Arī paši mazākie skolēni mēģināja plānot savu darbu un pagūt piedalīties vairākās Dzejas dienas darbnīcās. Sākumskolas korpusā aktīvo dzejas mācīšanos iedvesmoja mūzikas skanējums, pie tam visas dziesmas bija ar J. Baltvilka vārdiem.

Arī pamatskolas skolēni savu darbu organizēja tā, lai spēkus izmēģinātu vairākās netradicionālās situācijās. Liela piekrišana bija darbnīcai "Dzejoļa iekustināšana" (vadītājas skolotāja J. Čerņauska un direktore L. Degtjareva), kurā nācās ne tikai uztvert, bet arī ar ķermeņa kustībām atveidot izlasītā dzejoļa saturu. Darbnīcā "Dzejoļa montāža un tulkošana" (vadītāji skolotāji Dz. Žmuidene un A. Bernāns) dzirkstīja ne tikai aizrautīgs tehnisks darba prieks, bet tapa paliekoši mācību materiāli literatūras stundām un angliski pārtulkoti J. Baltvilka dzejoļi. Medijpratību mazajiem palīdzēja apgūt aktivitātes darbnīcā "Profesija – liriskais pētnieks" (vadītāja skolotāja A. Romanovska), kurā notika sarunas par putniem, jo J. Baltvilks bija arī ornitologs, kurš savus pētījumus putnu pasaulē uzticēja grāmatām. Skolēni, meklējot atbildes uz jautājumiem, iemācījās atrast grāmatas izdošanas gadu, izdevniecību. Kompleksi lietot zināšanas, prasmes un paust uzskatus nācās darbnīcā "Dzejoļa iestiklošana" (vadītāja L. Šmite). Ar guaša krāsas un PVA līmes, aplikācijas papīru un dzijas palīdzību stikla burciņās un foto rāmīšos iemūžināti palika Bebru pamatskolā populārākie  J. Baltvilka dzejoļi: "Lielā zive", "Cik?", "Vajadzības" u.c. Izlasīt, apjēgt, pārveidot simbolu valodā un košās krāsās – ar to visu veiksmīgi tika galā 17 skolēni. Daža stikla burciņa tika piepildīta ar tādu saturu, kas attēlo J. Baltvilka ekoloģisko problēmu risinājumu. Skolotāju V. Grinšpones A. Piliena vadītajā darbnīcā "Putni un zvēri dzejas puzlē" prasīja piepūli, bet, ja skolēni pamanījās ieraudzīt un likt lietā atgādnes, tad uzvarētāji bija tie acīgākie, labākie lasītpratēji.

Izvērtējot Dzejas dienu, izkristalizējās trūkumi un uzdevumi, kas ņemami vērā kvalitatīvas mācīšanas un mācīšanās procesā. Galvenā atziņa – interese par apgūstamo saturu rodas darbībā (gan pašvadītā, gan sadarbībā)  un viena no galvenajām panākumu atslēgām - teicama lasītprasme.

Linda Šmite

Dz. Sniedzes, Dz. Žmuidenes un L. Šmites foto.

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top