Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/bebru_pamatskola1/atsegta_kosa_dziviga_vitala_latvija
Drukas datums: 11:01:23 26.06.2019

Atsegta koša, dzīvīga, vitāla Latvija20.11.2018

Valsts dižsvētku runas beigušās, patriotisma pilnie koncerti izskanējuši, grandiozais svētku salūts sabiris Daugavā un cilvēku atmiņās. Godam esam iegājuši Latvijas otrajā simtā. Kāds bija  mūsu, Bebru pamatskolas, pienesums simtgadnieces Latvijas suminājumā? Kādus akcentus likām mēs, un kas palicis kā nezūdoša vērtība? Tā ir vienotība pie mājturībā klāta svētku galda īsi pirms valsts dzimšanas dienas, kad 8. un 9. klases skolnieces apkalpoja viesus, cienājot ar salātiem un desertu, iepriecinot ar svinīgām galda kartēm. Tā bija visus vienojoša svētku koncerta koncepcija. Tikai kopīgiem spēkiem Latvijas valsts tika dibināta, kopīgiem spēkiem neatkarība atgūta, un visiem kopā tā jāsargā šodien, rīt.

Esiet viens, un būsiet stipri, māca literatūras klasika. Koncerta laikā stipri savā vienotībā bija skolēni, skolotāji, tehniskais personāls un vecāki. Atskaites punkts, kas to apliecina – mājturības skolotāja Alda Piliena kokā griezta Latvijas kontūra, kuru, dziedādami un dejodami, dzeju lasīdami un gaišu nākotni sev vēlēdami, pa gabaliņam vien, atsedzām un ieguvām košu, dzīvīgu, vitālu, cerīgā nākotnē vērstu Latvijas teritoriju.

Kopš 16. novembra šī koka Latvija  ir kā piemiņas zīme no simtagdes svētkiem, kā simbols tam, ka viss, ko izglītības iestādē darām, tiek veltīts Latvijai. Mēs augam un veidojamies Latvijai. Arī Sprīdītis, kurš koncerta sākumā aizgāja pasaulē mantu celt, atgriezās Latvijā, tiesa – bez pils, bez citas mantas. Bet tukšā viņš nepārnāca, viņš pārnesa mūsu skolēnu sacerētos dzejoļus par Iršiem, Bebrupīti, Latviju, tātad radītspēju kā visvērtīgāko no prasmēm, un atziņu, ka vienīgi šīs zemes akmens, koks un mākoņi mums ir vispiemērotākie, vispalīdzīgākie.

Vēl ilgi pēc svētku koncerta skolas pagalmā ar tumsu spēkojās mūsu sveču liesmiņu simts. Mūsu valsts ir pierādījusi, ka gada vistumšākajā laikā ir iespējams piedzimt visgaišākajam – brīvai valstij 1918. gadā un patiesā mīlestībā sakņotai ticībai Latvijas saules mūžam  2018. gadā.

Linda Šmite, 

Dz. Sniedzes foto