Ar ko es lepojos?15.02.2018

“Katrs vismaz vienu reizi ir sev jautājis “Ar ko es varu lepoties?”. Daudzi noteikti uzreiz var nosaukt savus sasniegumus un panākumus, draugus un ģimeni. Jebkuram ir ar ko lepoties, jo visus cilvēkus kaut kas vieno. Tā ir viena valsts, ģimene, darbs, ieradumi, reliģija un daudzas citas vērtības.”

 Šie ir Bebru pamatskolas 9.klases skolnieces Lindas Saldavas ievadvārdi, kas skan Starpnovadu Publiskās runas konkursā, kas notiek 13.februārī Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā latviešu un angļu valodās runājot par vienu un to pašu tēmu “Arī es esmu Latvija”.  Linda saka, ka viņas dzīves galvenais mērķis ir sasniegt tādu zināšanu un spēju līmeni, kas liktu lepoties ne tikai viņai, bet arī citiem. Viedi vārdi, kam seko ļoti atzinīgs žūrijas vērtējums – 2.vieta par uzstāšanos publikas priekšā.

 Šajā konkursā piedalījās arī 8.klases skolēns Dāvids Makarovs-Plātiņš. Savā runā viņš pauž savu mīlestību pret mūsu valsti - Latviju, ir satraukts par tās problēmām un aicina visus atbalstīt  nelaimē nonākušos cilvēkus. Dāvids ar pārliecību saka: “Mēs būsim tik diženi, cik spēcīgi turēsimies savā darbā, kultūrā, domās”. Atzinība – tāds ir žūrijas vērtējums.

 Bebru pamatskolas mācību priekšmetu MK vadītāja, latviešu valodas skolotāja Linda Šmite atzīst, ka šis konkurss ir lielisks piemērs kompetenču pieejai mācību procesā, kurā izpaužas radošums, tekstveide un lietpratība, kas ir ļoti nepieciešami izglītojamo karjeras izglītībā.

 Februāra sākums - tas ir  laiks, kad 8. un 9. klases skolēni parāda savas zināšanas un prasmes arī Starpnovadu angļu valodas olimpiādē. Tas ir nopietns pārbaudījums Bebru pamatskolas izglītojamiem, kad ir jāparāda viss, kas ir apgūts mācību stundās un individuāli. Olimpiāde šogad notika 7.februārī Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā. Tajā piedalījās un sekmīgi startēja 8.klases skolēns Dāvids Makarovs - Plātiņš un 9.klases skolēni Linda Saldava, Raitis Ritvars Zukulis un Rendijs Šerna, kurš kopvērtējumā iegūst  Atzinību.

 Vai tiešām gatavojoties Olimpiādei un Publiskajai runai Linda Saldava bija izvēlējusies šo maģisko jautājumu “Ar ko es lepojos?”, nemaz nenojaušot, ka viņai ir tiešām jābūt lepnai par saviem izcilajiem sasniegumiem. Saņemot visaugstāko vērtējumu - 1.vietu olimpiādē un 2.vietu Publiskās runas konkursā, viņa droši var teikt: “Es lepojos ar saviem darbiem un panākumiem, ko esmu veikusi un sasniegusi”. Tas liek arī visam Bebru pamatskolas kolektīvam lepoties ar saviem audzēkņiem un viņu zināšanām. Un tā ir lieliska dāvana Latvijas simtgadei.

 Dzidra Žmuidene,

Bebru pamatskolas angļu valodas skolotāja 


 

back to top