Par Kokneses novada Attīstības programmas 2020. - 2026. gadam izstrādes uzsākšanu12.02.2019

back to top