Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/attistibas_planosanas_dokumenti/par_kokneses_novada_attistibas_programmas_2020_2026_gadam_1_redakcijas_apstiprinasanu_un_projekta_nodosanu_publiskai_apspriesanai
Drukas datums: 14:58:50 24.10.2020

Par Kokneses novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam 1. redakcijas apstiprināšanu un projekta nodošanu publiskai apspriešanai 02.09.2019