Ērika Cīruļa kauss vesermešanā un smaguma mešanā

03.07.2020 kur : Kokneses sporta centrs

Ērika Cīruļa kauss vesermešanā un smaguma mešanā

SACENSĪBU NOLIKUMS

Kokneses novada uzņēmēji uzstāj uz reģionālā autoceļa P79 Koknese-Ērgļi atjaunošanas darbiem15.06.2020

Vadošie Kokneses novada uzņēmēji un lauksaimnieki apvienojušies cīņā par infrastruktūras uzlabošanu, tostarp kritiskā stāvoklī esošā autoceļa Koknese-Ērgļi atzīšanu par topošā Aizkraukles novada prioritāti. Autoceļa kvalitāte vienlīdz nozīmīga ir arī divām skolām un ģimenes atbalsta centram.

P79 autoceļš Koknese-Ērgļi ir Latvijas reģionālais autoceļš, kas savieno autoceļu A6 un E22 Koknesē caur Vecbebriem un Iršiem ar Ērgļiem. Autoceļš jau labu laiku neatbilst nedz mūsdienīgas tirgus ekonomikas vajadzībām, nedz Eiropas Savienības (ES) prasībām (11,5 t ass slodze, 44t kopējā kravas transporta slodze). Pieguļošajās teritorijās attīstoties lieliem uzņēmumiem, strauji palielinājusies satiksmes intensitāte un smago transportlīdzekļu īpatsvars. Iepriekš minēto apstākļu dēļ, jau ilgstoši notiek autoceļa sabrukšana. Esošā ceļa kvalitāte ievērojami apgrūtina ražošanu un palielina tās izmaksas.

printēt Lasīt visu ziņu

Skolēni var pieteikties darbam vasaras brīvlaikā12.06.2020

13. jūnijā no plkst. 9.00 dalībai NVA vasaras nodarbinātības pasākumā var sākt reģistrēties skolēni, kuri vēlas vasaras brīvlaikā strādāt Zemgales reģionā:

 Pasākuma mērķis: Veicināt skolēnu īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt prasmes, iemaņas un pieredzi.

 Pasākuma dalībnieki: Skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Kā pieteikties dalībai? Dalībai Pasākumā jāreģistrējas elektroniski aizpildot pieteikuma anketu Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā.

printēt Lasīt visu ziņu

Iegādāti jauni sporta kameru komplekti zivju resursu aizsardzībai13.06.2020

Kokneses novada dome iegādājusies divus sporta kameru komplektus Reveal D3, projekta "Zivju resursu aizsardzības un kontroles pasākumu efektivitātes uzlabošana Kokneses novadā" ietvaros, kas īstenots 2020.gada 1.kārtas Zivju fonda pasākumā "Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)".

Projekta mērķis ir uzlabot zivju resursu aizsardzības un kontroles pasākumu efektivitāti, lai nodrošinātu to ilgtspējīgu izmantošanu. Ar projekta ietvaros iegādātā aprīkojuma palīdzību Kokneses novadā tiks risinātas pašvaldības teritorijā esošo ūdenstilpņu un tai pieguļošo teritoriju apsaimniekošanas problēmas, kā arī uzlaboti makšķernieku kontroles mehānismi, lai aizsargātu zivju resursus un nodrošinātu to ilgtspējīgu izmantošanu.

printēt Lasīt visu ziņu

Īstenojot LEADER projektu, atjaunota Kokneses katoļu baznīca12.06.2020

Ir pabeigti Kokneses Sv.Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas atjaunošanas darbi.

Kamēr citur valdīja Covid-19 krīze, Kokneses katoļu baznīcā atjaunošanas darbi ritēja pilnā sparā un ir pabeigti kopā ar krīzes laika beigām. Atsākoties baznīcas darbībai klātienē, draudzes locekļi un baznīcas apmeklētāji varēs novērtēt veiktos uzlabojumus. Iekļūšana baznīcā nu ir daudz ērtāka, nomainītas durvis un nokalti augstie sliekšņi tā, lai turpmāk baznīcu varētu apmeklēt arī cilvēki ar pārvietošanās grūtībām un ģimenes ar bērnu ratiņiem. Neatsverams ieguvums baznīcēnus sagaida iestājoties aukstajam laikam, jo baznīcā nomainīta vecā, neefektīvā apkures sistēma, ierīkoti radiatori un jaudīgs kamīns, kā arī restaurēti logi, būtiski uzlabojot ēkas energoefektivitāti. Baznīcas atjaunošanas darbus veica sia  “RUR” no Olaines, kas darbojās Māra Lubiņa vadībā.

Atjaunota arī regulārā un svētku dievkalpojumu kārtība, ievērojot valstī noteiktās piesardzības un distancēšanās prasības:

  • Atjaunotās baznīcas atklāšanas dievkalpojums notiks š.g. 19.jūlijā plkst. 9.00 ar Latvijas Romas Katoļu baznīcas arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča piedalīšanos.
  • Ģimeņu dievkalpojumi notiek katra mēneša trešajā svētdienā plkst. 9.00.
  • Regulārie dievkalpojumi notiek katru svētdienu plkst. 9.00.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (3)

Kokneses novadā tiks īstenoti divi jauniešu iniciatīvu projekti12.06.2020

Pavasarī Kokneses novada domē pirmo reizi bija izsludināts atklāts projektu konkurss "Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos" Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (PuMPuRS) ietvaros.

Konkursā varēja pieteikties iesniedzēji, kas ir jaunatnes organizācijas, biedrības un nodibinājumi un veic darbu ar jaunatni. "PuMPuRS" projekti ir vērsti uz izglītojamo motivācijas palielināšanu, lai riska grupā esošie jaunieši nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītības turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600,00 euro, kas 100% apmērā tiek segts no projekta  līdzekļiem (Eiropas Sociālais fonds).

printēt Lasīt visu ziņu

Kokneses novada Līgo dziesma 202018.06.2020

Sagaidot Vasaras saulgriežus, ir tapusi Kokneses novada Līgo dziesma 2020! Līdz 11. jūnijam Kokneses kultūras nams aicināja iesūtīt video ar iedziedātu vienu Līgo dziesmas pantu. Visčaklākie dziedātāji ir bijuši novada amatierkolektīvu dalībnieki. No iesūtītajiem dziesmotajiem sveicieniem Ingus Pugačovs ir izveidojis vienu kopīgu Līgo dziesmu. Inguna Strazdiņa, kultūras nama direktore, teic paldies visiem atsaucīgajiem novadniekiem un novēl priecīgu un ļoti skanīgu līgošanu!

Aicinām kopīgi darināto Līgo dziesmu noklausīties pašvaldības mājaslapā, Kokneses novada domes un Kokneses kultūras nama "Facebook" lapās.

Līgo dziesmām bagātu gada īsāko nakti! 

printēt

"Jāņu buka" kausa izcīņa

20.06.2020 09:00 kur : Ozolkalnu šautuve

"Jāņu buka" kausa izcīņu 20. jūnijā Ozolkalnu šautuvē organizē mednieku klubs "Ķepainis", sacensību sākums pulksten 9.

Pasākumu atbalsta Kokneses novada pašvaldība.

Sacensību Nolikums

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top