Latvijas un Lietuvas jaunieši dāvina Likteņdārzam koktēlniecības darbus10.05.2017

Piektdien, 12.maijā savu dāvanu Likteņdārzam un Latvijai tās simtgadē pasniegs koka mākslas un radošā vārda simpozija “Mani sirdsvārdi Latvijai” dalībnieki no Latvijas un Lietuvas profesionālās izglītības skolām. To studenti vienu no Likteņdārza atpūtas vietām papildinās ar mazajiem apmeklētājiem paredzētiem radoši izglītojošiem koka elementiem. Savukārt visus dārza viesus turpmāk priecēs simpozija dalībnieku kokā veidotā virziena norāde ar uzrakstu „Likteņdārzs”.

Dace Cine, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma direktore: “Visi ikgadējā plenēra darbi jau kopš 2015. gada tiek veltīti Latvijas simtgades godināšanai: 2015.gadā dāvinājums Bērnu klīniskai slimnīcai Rīgā, 2016.gadā - O.Kalpaka piemiņas vietā "Airītēs". Šogad tēma ir latvju likteņgaitu piemiņai - dāvinājums Likteņdārzam.”

printēt Lasīt visu ziņu

Par meža ugunsnedrošo laikaposmu09.05.2017

Pamatojoties uz 2016. gada 19. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 412. punktu un hidrometeoroloģisko prognozi, ir noteikts meža ugunsnedrošā laikaposma sākums visā valsts teritorijā sākot ar 2017. gada 1. maiju.

Valsts meža dienests

printēt

Dosies pieredzes apmaiņas braucienā uz sadraudzības pilsētu Vitingenu08.05.2017

No 26. jūnija līdz 3. jūlijam koknesieši dosies pieredzes apmaiņas braucienā uz sadraudzības pilsētu Vitingenu Vācijā. Šogad Vitingenu apmeklēs novada izglītības iestāžu darbinieki, domes pārstāvji, viesuzņēmēji un Kokneses Mūzikas skolas skolotāju kapela.

Vizītes laikā paredzēts Radenbekas, Knēzebekas pamatskolu, Vitingenas reālskolu, Vitingenas pamat- un vidusskolu, kā arī pirmsskolas izglītības iestāžu Vitingenā, Knēzebekā un Ordorfā apmeklējums. Programmā iekļauts Hamburgas apmeklējums, kā arī viena diena veltīta dalībai 32. Starptautiskajās Hanzas dienās Lineburgā, kas atrodas netālu no sadraudzības pilsētas Vitingenas. Kokneses vārdu Hanzas dienās ar kultūras programmu pārstāvēs Mūzikas skolas skolotāju kapela.

printēt Lasīt visu ziņu

Apkopo idejas novada turmākajai atīstībai07.05.2017

2012.gada 19.janvārī Kokneses novada pašvaldība sadarbībā ar SIA “Metrum” organizēja darba grupas „Tūrisms” (14.00) un „Lauksaimniecība” (16.00) novada plānošanas dokumentu izstrādei. Tajās katrā no darba grupām piedalījās 16 un 23 novada uzņēmēji, kas saistīti ar tūrisma un lauksaimniecības sfēru, pašvaldības speciālisti un deputāti, kā arī SIA „Metrum” konsultanti Ilze Circene, Andis Kublačovs un Armīns Skudra. Darba grupā tika izskatīta sagatavotā novada telpiskā koncepcija, piedāvājot tajā labojumus un papildinājumus, kā arī apkopoti viedokļi par ilgtermiņa un īstermiņa realizējamiem projektiem un idejām attiecībā uz tūrismu, lauksaimniecību un mežsaimniecību. 

Darba grupā tika izvirzīts priekšlikums teritorijas plānojumā noteikt novada nozīmes augstvērtīgās lauksaimniecības zemes, izstrādājot tām atsevišķus nosacījumus atļautajā izmantošanā, kā arī izstrādāt labvēlīgus nosacījumus tūrisma attīstībai teritorijās pie Daugavas, Pērses un Lobes ezera. Tāpat tika atzīmēti nākotnē realizējamie projekti un idejas – takas izveide gar Daugavu, veloceliņa attīstība gar A6 šoseju un ceļu, kas savieno Koknesi ar Iršiem.

Ar darba grupā izskatīto, un pēc tam papildināto novada telpisko attīstības koncepciju iespējams iepazīties šeit.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

printēt

SIBILLA Iršos07.05.2017

Pateicoties biedrības "Palīdzi man izaugt" idejai veidot leļļu studiju, 18. augustā pie ĢKC "Dzeguzīte", Iršu pagasta lielie un mazie bērni kopā ar savām ģimenēm svinēja leļļu studijas "Sibilla" dzimšanas dienu.

SIBILLA - pelīte, kurai patīk dziedāt, dejot, spēlēt spēles, visus gaidīja savā teltī ar uzrakstu "SIBILLAS MĀJA". Viesu vidū pamanījās iesprukt arī kaķenīte Minnija, kura Sibillai uzdāvināja savu mīļāko ziedu priekšautiņu. Bērni rotāja Sibillas vienu asti - ikdienai, otru - svētku un "izejamajām" dienām, kopīgi dejoja, dziedāja un rotaļājās. Svētku reizē visiem radās ekskluzīva iespēja aplūkot Sibillas māju no iekšienes. Kas gan ir dzimšanas diena bez svētku salūta un kliņģera??? Jubilejas svinību noslēgumā pelīte Sibilla, kaķenīte Minnija kopā ar draugiem draiski ķēra salūta burbuļus un cienājās ar svētku kliņģeri. Līksmojoties, pavisam nemanot, aizsteidzās laiks.

Pelīte Sibilla ir pateicīga saviem draugiem par apciemojumu un 14. septembrī visus gaidīs savā leļļu studijā uz pirmo nodarbību, kurā iesāksies darbi pie jaunās leļļu izrādes "NOTIKUMS MEŽĀ".

ĢKC "Dzeguzīte" sociālais pedagogs I. Šlesere

printēt

Izsludināts KPFI finansēto projektu atklāts konkurss "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā"07.05.2017

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija no 2011.gada 28.janvāra līdz 24.martam (ieskaitot) aicina iesniegt projekta iesniegumus Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklātajā konkursā "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā".

Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana mājsaimniecību sektorā, atbalstot mikroģenerācijas siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādi un uzstādīšanu dzīvojamai mājai, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem un siltuma vai elektroenerģijas piegādi tikai mājsaimniecības vajadzībām.

Konkursa ietvaros pieejamais KPFI finansējums ir 11 399 481 lats, kur vienam projektam pieejamais finanšu instrumenta ir 7 000 latu. Konkursa ietvaros maksimāli pieļaujamā finanšu instrumenta atbalsta intensitāte nepārsniedz 50% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekta iesnieguma iesniedzējs ir:

printēt Lasīt visu ziņu

Veiksmīgi noslēgusies pludmales volejbola sezona jauniešiem07.05.2017

16.-17. augustā Jūrmalā, Dzintaru plumales volejbola stadionā, notika Latvijas pludmales volejbola līgas organizētais Latvijas jaunatnes čempionāta finālturnīrs pludmales volejbolā jaunākajā un vidējā vecuma grupā zēniem un meitenēm. Šajā čempionātā pirmo reizi pieteicās un piedalījās Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas četras zēnu komandas.

Spraigas un interesantas spēles risinājās divu dienu garumā no desmitiem rītā līdz vēlam vakaram uz septiņiem laukumiem vienlaicīgi. Pirmajā sacensību dienā visas divdesmit trīs "C" grupas zēnu komandas tika sadalītas pa apakšgrupām, kopā sešas, ņemot vērā iepriekš izcīnītos reitinga punktus. 16.augustā spēles notika ne visai patīkamos laika apstākļos, jo gaisa temperatūra nepacēlās augstāk par 16 grādiem un lija lietus. Pludmales volejbola sacensībās spēles notiek tādos laika apstākļos, kādi ir, tās netiek pārtauktas pat stipra lietus gadījumā. Spēlēt lietū un vējā - jaunajiem volejbolistiem bija liels gribasspēka uz fiziskā rūdījuma pārbaudījums. Divas komandas, Edgars Glāznieks, Krists Kučinskis un Edijs Lutinskis, Artis Dandēns pirmo dienu noslēdza ar uzvarām visās spēlēs un pirmo vietu apakšgrupā. Kristiāns Butins pārī ar Edgaru Riekstiņu apakšgrupu turnīru pabeidza otrajā vietā, bet jaunākais koknesietis Niklāvs Vingris kopā ar Lauri Larionovu ieņēma trešo vietu savā apakšgrupā.

printēt Lasīt visu ziņu

Paziņojums par sabiedrības līdzdalības procesu Kokneses novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam izstrādei07.05.2017

Kokneses novada dome uzsāk Kokneses novada attīstības programmas izstrādi. Attīstības plānošanas dokuments tiek izstrādāts laikposmā no 25.05.2011. līdz 31.10.2012., pamatojoties uz Kokneses novada domes 25.05.2011. lēmumu Nr.5.1 (protokols Nr.5) „Par Kokneses novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam izstrādes uzsākšanu”.

Šī plānošanas procesa mērķis ir izstrādāt kvalitatīvu Kokneses novada attīstības programmu 2013.-2019.gadam, veidojot pamatu Kokneses novada teritorijas ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai.

Attīstības plānošanas dokumenta plānotais darbības termiņš ir 2013.-2019.gads. Iedzīvotājus un visus interesentus aicinām izmantot šādas sabiedrības līdzdalības iespējas:

printēt Lasīt visu ziņu

Informācija Kokneses novada represēto nodaļas biedriem28.04.2017

Kokneses novada politiski represēto nodaļas biedri būs gaidīti uz tikšanos 7. maijā pulksten 10 Koknesē pie Radošās mājas, lai apspriestu gatavošanos 14. jūnija atceres pasākumam un pārrunātu vēl citas aktualitātes.

printēt
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top