Video pamācībā skaidro, ko drīkst un ko nedrīkst izmest dalītās vākšanas konteinerā papīram02.11.2016

Video pamācībā skaidro, ko drīkst un ko nedrīkst izmest dalītās vākšanas konteinerā papīram Papīra un kartona iepakojums pēc izlietošanas ir viens no videi draudzīgākajiem iepakojuma materiāla veidiem – apkārtējās vides ietekmē tas dažu gadu laikā sadalās, neatstājot cilvēka veselībai kaitīgus pārpalikumus. Taču papīra iepakojums tiek ražots no celulozes šķiedras, kas pārsvarā tiek iegūtas no koksnes, turklāt celulozes iegūšana ir resursu ietilpīgs process, kas patērē lielu elektrības un ūdens apjomu. Tāpēc ir būtiski taupīt resursus, iesaistoties izlietotā papīra un kartona iepakojuma nogādē pārstrādei, turklāt darīt to pareizi.

printēt Lasīt visu ziņu

Eiropas pilsoņu iniciatīva “Mamma, Tētis un Bērni” ir katra Eiropas pilsoņa atbildība01.11.2016

Biedrība “Asociācija Ģimene” aicina Latvijas pašvaldības atbalstīt Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Mamma, Tētis un Bērni” un izplatīt informāciju par iespēju parakstīties par vienotu ģimenes un laulības definīciju. Katru gadu novembra pirmajā svētdienā tiek atzīmēta Bāreņu svētdiena, kad cilvēki tiek aicināti aizstāvēt tos, kas palikuši bez vecākiem, rūpēties par bērniem, kuriem nav ģimenes, pievērsties bāreņiem viņu nelaimē. Taču, paskatoties plašāk, mēs saprotam, ka šī situācija ir izveidojusies, jo kādam bērnam ir izjukusi ģimene, un vecāki nav spējuši parūpēties par bērniņu.

printēt Lasīt visu ziņu

Labas pārvaldības saukļi sabiedrības informēšanai01.11.2016

3. sauklis Esi godprātīgs! Labas pārvaldības princips paredz, ka valsts un pašvaldības iestādes rīcībai ir jāveicina privātpersonas tiesības un tiesiskās intereses. Veids, kā panākt šādu rīcību, ir godprātīgi pildīt savus pienākumus, t.i., objektīvi, godīgi un saprātīgos termiņos izskatīt cilvēka jautājumu.

Vienlaikus aicinām atcerēties, ka cilvēkam arī pašam jābūt godīgam un apzinīgam, piemēram, sniedzot pilnīgu un patiesu informāciju iestādei. Privātpersonai jāapzinās, ka valsts pārvalde kalpo visai sabiedrībai kopumā, tādēļ nav pieļaujama valsts pārvaldes resursu nelietderīga tērēšana, piemēram, vairākkārtīgi vēršoties iestādē par vienu un to pašu jautājumu, ja atbilde uz to jau ir sniegta.

printēt

Izglītojošā mini seriālā skaidro pareizas atkritumu šķirošanas pamatprincipus31.10.2016

Latvijā 1 iedzīvotājs gada laikā saražo vidēji 304 kg atkritumu, no kuriem apmēram 40% ir pārstrādei piemērots izlietotais iepakojums. La arī vairāk nekā puse* Latvijas iedzīvotāju ir iesaistījušies atkritumu šķirošanā, tomēr otrreizējo izejvielu savākšanas uzņēmumu pieredze liecina, ka iedzīvotāji atkritumus šķiro nepietiekami rūpīgi un nepārzina, ko drīkst un ko nedrīkst mest dalītās vākšanas konteineros šķirotajiem atkritumiem.

printēt Lasīt visu ziņu

Apmācības par Erasmus Jauniešu apmaiņas (K1) projektu sagatavošanu „Projektu darbnīca”28.10.2016

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina pieteikties apmācībām par Erasmus+ jauniešu apmaiņas (K1) projektu sagatavošanu, kuras notiks no 2016.gada 18. līdz 20.novembrim viesu namā „Turbas”, Ikšķiles novadā.

Pieteikšanās elektroniski, aizpildot anketu līdz 2016. gada 12.novembrim: http://ejuz.lv/projektudarbnica Rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2016. gada 14.novembrim.

Apmācību mērķis: Attīstīt apmācību dalībnieku kompetences Erasmus+ Jauniešu apmaiņas projektu izstrādē un sniegt dalībniekiem atbalstu sava projekta sagatavošanā, motivējot tos iesniegt un īstenot kvalitatīvus jauniešu apmaiņas projektus.

printēt Lasīt visu ziņu

Seminārs / radošā NE darbnīca27.10.2016

Zemgales tūrisma asociācija aicina Jūs apmeklēt semināru / radošo NEdarbnīcu “Mazbudžeta mārketings tūrisma – lai ko Tu domā, domā citādi!”, kas notiks šī gada 10.novembrī viesnīcā "Orinko" Kokneses novadā.

Semināra / radošās NEdarbnīcas mērķis ir izmantojot radošās domāšanas metodes un piemērus, rosināt tūrisma uzņēmējus apzināt un praktiski pielietot savus iekšējos resursus konkurētspējīgu biznesa risinājumu izstrādei un redzesloka paplašināšanai, kā arī sekmēt izpratni par sociālo tīklu pielietojuma nozīmi un praktiskumu. Semināra lektore - Vita Brakovska.

printēt Lasīt visu ziņu

Kornēlijai Reisnerei piešķirts augsts valsts apbalvojums26.10.2016

Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienas priekšvakarā Ordeņu kapituls piešķīris 62 augstākos valsts apbalvojumus - 18 Triju Zvaigžņu ordeņus, 10 Viestura ordeņus un 34 Atzinības krustus. Apbalvojumu pasniegšanas ceremonija tradicionāli notiks 2016. gada 18. novembrī Rīgas pilī. Pēc Kokneses novada domes iesniegtā ierosinājuma Ordeņu kapituls piešķīris V šķiras Atzinības krustu ilggadējai Kokneses novada kultūras darbiniecei, tautas deju kolektīvu vadītājai Kornēlijai Reisnerei.

printēt Lasīt visu ziņu

Izsludināts biznesa ideju konkurss „ESI UZŅĒMĒJS KOKNESES NOVADĀ!”21.10.2016

Jau trešo gadu pēc kārtas Kokneses novada dome izsludina biznesa ideju konkursu, kurā var piedalīties ikviena fiziska (ne jaunāka par 18 gadiem) vai juridiska persona, kurai ir biznesa ideja un kura ir gatava to attīstīt saimnieciskās darbības uzsākšanai, jaunu pakalpojumu vai produktu radīšanai Kokneses, Bebru vai Iršu pagastā.

Konkursa pirmo trīs vietu ieguvēji saņems naudas balvas savu biznesa ideju īstenošanai: 1.vieta – EUR 1500,-; 2.vieta – EUR 1000,-; 3.vieta – EUR 700,-.

Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un izmantot iespēju piedalīties biznesa ideju konkursā un saņemt atbalstu, iespējams, sen lolotas uzņēmējdarbības idejas īstenošanai!

printēt Lasīt visu ziņu

Sumināti bāriņtiesu darbinieki17.10.2016

Atzīmējot Latvijas bāriņtiesu izveidošanas 20 gadu jubileju, 14.oktobrī, Rīgā, kultūras pilī „Ziemeļblāzma” notika svinīgais sarīkojums, kurā sumināja bāriņtiesu darbiniekus, kas ar godprātīgu un nesavtīgu darbu nodrošina bāriņtiesu darbību ikdienā, kā arī godināja tos, kuri piedalījušies bāriņtiesu sistēmas izveidošanā un turpina to darīt arī šobrīd. Svinīgajā pasākumā piedalījās un svētku dalībniekus uzrunāja labklājības ministrs Jānis Reirs, Labklājības ministrijas valsts sekretārs Ingus Alliks, tiesībsargs Juris Jansons, Ministra prezidenta padomniece Lelde Līce – Līcīte, kā arī Tieslietu ministrijas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Latvijas Pašvaldību savienības un citu valsts, pašvaldību institūciju un biedrību pārstāvji, uzsverot bāriņtiesu darba nozīmīgumu, nodrošinot bērnu un citu rīcības nespējīgo personu personisko un mantisko interešu aizsardzību, tostarp paužot visdziļāko pateicību un cieņu par padarīto, bieži vien emocionāli grūto, bet visai sabiedrībai nepieciešamo darbu.

printēt Lasīt visu ziņu

Kokneses novada iedzīvotāju aptauja 201612.10.2016

Kokneses novada dome 2016.gada maijā un jūnijā organizēja novada iedzīvotāju aptauju par pašvaldības darbu, sniegto pakalpojumu kvalitātes un pieejamības novērtējumu, par ieteikumiem pašvaldības darba uzlabošanā, novada svētku organizēšanā u.c. Kopā tika saņemtas 122 elektroniski aizpildītas anketas un 69 anketas papīra formā aptauju kastītēs.

printēt Lasīt visu ziņu
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top