Hanzas pilsētu bibliotēkas izveide14.11.2016

2017. gada 8. jūlijā Ļeņingradas apgabala pilsētā Tihvinā, VII Krievijas Hanzas dienās, plānots atvērt Hanzas bibliotēku. Šajā bibliotēkā tiks apkopota informācija par Hanzas pilsētu vēsturi, tradīcijām, apskates objektiem, ievērojamiem cilvēkiem, par kultūrvēstures bagātībām, teritorijas attīstību, mūsdienām un plāniem nākotnē.

Tāpēc visas bijušās un esošās Hanzas savienības pilsētas tika aicinātas papildināt bibliotēkas plauktus ar grāmatām par savu pilsētu. Daudzas savienības pilsētas tai skaitā Koknese, ir nosūtījušas un dāvinājušas topošajai bibliotēkai savas grāmatas.

printēt Lasīt visu ziņu

Mainoties mikrouzņēmumu nodokļa likmei, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas jāmaksā par katru darbinieku14.11.2016

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka, sākot ar 2017.gadu, Mikrouzņēmumu nodokļa likme tiek samazināta līdz 5 procentiem, un saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu” par katru mikrouzņēmuma darbinieku ir jāveic obligātās iemaksas no obligāto iemaksu objekta, kas nevar būt mazāks par trīs ceturtdaļām no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas (380 EUR) apmēra.

printēt Lasīt visu ziņu

Iespēja jauniešiem bez maksas apmeklēt kursus un iegūt darba praksi14.11.2016

Ja tu esi vecumā no 15-29 gadiem un šobrīd nestrādā, nemācies un neapgūsti arodu, tev ir iespēja piedalīties projektā „Proti un Dari!” un bez maksas pilnveidot savas dzīves prasmes caur dažādām aktivitātēm, tajā skaitā:

- dažādu profesionālās pilnveides kursu, mācību, lekciju apmeklējumi (visas kursu un aktivitāšu izmaksas tiek segtas no projekta līdzekļiem) dalību pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi);

printēt Lasīt visu ziņu

Sveicam jaunos Kokneses Goda pilsoņus!08.11.2016

Ar Kokneses Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanas komisijas 2016.gada 8.novembra lēmumu Nr.1, Kokneses Goda pilsoņa nosaukums 2016.gadā ir piešķirts:

• Mudītei Auliņai

• Ludmilai Čudarānei

• Pāvilam Karpam

• Rainai Līcītei

• Dzintaram Meieram

• Dzintrai Sniedzei

17. novembrī pulksten 17 Kokneses kultūras namā Latvijas valsts svētku pasākumā notiks Kokneses Goda pilsoņu godināšana un priecēs patriotiska, muzikāla koncertprogramma "PAAUKLĒ, SAULĪT, MANU ZEMĪTI...".

printēt

Reģionu uzņēmēji pulcēsies Vislatvijas kongresā Salaspilī08.11.2016

Šī gada 10. decembrī Salaspils kultūras namā „Rīgava” notiks 3. Vislatvijas reģionālo uzņēmēju biedrību kongress. Jau tradicionāli kongresu rīko kādā no Latvijas novadiem, kurā aktīvi darbojas vietējā uzņēmēju biedrība – šogad kongresu rīkot uzņēmusies Salaspils.

Vakar, 7. novembrī tika parakstīts līgums starp novada Uzņēmēju biedrību un pašvaldību par sadarbību Kongresa rīkošanā. Salaspils Uzņēmēju biedrības (SUB) valdes priekšsēdētājs Miks Balodis uzsver, ka sadarbība ar pašvaldību ir būtiska ne tikai Kongresa rīkošanā, bet arī ikdienā: „Jebkurā novadā vai pilsētā vietējiem uzņēmējiem ir ļoti nozīmīga pašvaldības attieksme un pašvaldības atbalsts, turklāt uzņēmēju sadarbība ar vietējo varu ir izdevīga abām pusēm – uzņēmēji nodrošina darbavietas un ekonomisko aktivitāti novadā, bet pašvaldība – atbalstu uzņēmējiem visdažādāko jautājumu risināšanā. Šāda sinerģija vienmēr dod rezultātus,” saka Miks Balodis.

printēt Lasīt visu ziņu

Paplašinot novatorisku uzskates materiālu klāstu skolās, vides izglītības koordinatoriem tiek dāvātas īsfilmas “Papīra ceļš” un “Plastmasas maisiņa ceļš”07.11.2016

Šodien, 2016. gada 7. novembrī, Valsts izglītības satura centrā “Zaļā josta” prezentēja jaunākās vides izglītības īsfilmas “Papīra ceļš” un “Plastmasas maisiņa ceļš”. Pirmie filmu eksemplāri dāvāti izglītības koordinatoriem no visas Latvijas, veicinot bezmaksas jaunāko vides izglītības materiālu pieejamību mācību iestādēs.

Paplašinot vides izglītības materiālu klāstu Latvijas skolām, “Zaļā josta” izstrādājusi divas jaunas vides īsfilmas – “Papīra ceļš” un “Plastmasas maisiņa ceļš”, skaidrojot izlietotā iepakojuma pārstrādes ciklu, mācot pareizi šķirot atkritumus un uzsverot atkritumu šķirošanas nozīmi vides un cilvēka veselības stāvokļa uzlabošanai.

printēt Lasīt visu ziņu

Atbildot uz iedzīvotāju jautājumiem, izstrādāts video par pareizu stikla atkritumu šķirošanu07.11.2016

Atkritumu apsaimniekotāji bieži saskaras ar iedzīvotāju pārmetumiem par nepietiekamu stikla dalītas vākšanas infrastruktūras pieejamību. Taču būtisks arguments sekmīgai dalītās vākšanas konteineru uzstādīšanai stikla iepakojumam ir iedzīvotāju pareiza atkritumu šķirošanas kultūra, lai konteinerā stiklam nonāktu tikai pārstrādei piemērotas otrreizējās izejvielas. Lai precīzi izskaidrotu, ko drīkst un ko nedrīkst izmest konteinerā stiklam, “Zaļā josta” izstrādāja informatīvu video “Kā pareizi šķirot atkritumus? Stikls.”

Dabā stikla iepakojums nesadalās, un vēl joprojām arheoloģiskajos izrakumos ir atrodami pirmie stikla izstrādājumi, kas neskarti saglabājušies līdz mūsdienām. Stiklu iespējams pārstrādāt bezgalīgi daudz reižu, nezaudējot tā kvalitāti. Tāpēc ir būtiski atgūt un atkārtoti izmantot stikla iepakojumu, nododot to pārstrādē.

printēt Lasīt visu ziņu

Likteņdārzā uzsāk vērienīgu būvniecību – top sabiedriskā ēka un Lielais kalns07.11.2016

Novembrī sāktā sabiedriskās ēkas un Lielā kalna būvniecība iezīmē jaunu posmu Likteņdārza attīstībā, kas būtiski papildinās jau esošās būves un simbolisko vides koncepciju. Sabiedriskajā ēkā būs divas konferenču zāles, kafejnīca un restorāns, kas radīs iespēju rīkot konferences, koncertus un citus pasākumus visa gada ietvaros.

Sabiedriskā ēka izceļas ar unikālu arhitektūru. Tā tiks veidota kā „kalns” jeb tilta sākums, simboliski atainojot Likteņdārza ideju – tautas ceļu no pagātnes uz nākotni. Tās jumts kalpos kā pastaigu vieta un skatu laukums. Ēkas projekts izstrādāts SIA „Arhis Arhitekti”. Ēkas pirmā posma būvniecībai līdzekļus 110 000 eiro apmērā piešķīrusi Latvijas valsts, savukārt 60 000 eiro ziedojis Vācijā dzīvojošais latvietis Gaidis Graudiņš. Ēkas pirmo būvniecības posmu īstenos SIA „RRKP būve”.

printēt Lasīt visu ziņu

Slimnīcu apvienība: Reģionālajām slimnīcām ir jāizceļ savas stiprās puses - jāpārprofilējas, lai veicinātu pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem02.11.2016

Reģiona slimnīcām ir nozīmīga loma medicīnas pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai Latvijas novadu iedzīvotājiem un veselības aprūpes reformām jābūt vērstām uz pakalpojumu pieejamības veicināšanu. Veselības aprūpes sakārtošanai nepieciešama slimnīcu strukturizācija – attīstot reģionālās slimnīcas ikdienas un neatliekamās palīdzības pakalpojumu sniegšanai, kā arī agrīnai diagnostikai, savukārt lielās slimnīcas „smagāku” plānveida pacientu aprūpei un sarežģītu manipulāciju veikšanai kā to paredz arī Pasaules Bankas pētījums.

printēt Lasīt visu ziņu
back to top