Gribam iet uz skolu!03.04.2020

Noslēgumam tuvojas otrā nedēļa, kad skolēni visā Latvijā mācās attālināti.

"Sākam pierast pie jaunā darba ritma, visās novada izglītības iestādēs attālinātais mācību process norit veiksmīgi. Skolēns, skolotājs un vecāki – trīs savstarpēji saistīti posmi, lai mācību darbs virzītos uz priekšu. Pārdomāti plānojot un kvalitatīvi īstenojot attālinātas mācības, tās var būt tikpat efektīvas kā klātienes mācības – skolēni var mācīties bez ierastās skolas kņadas, sev pieņemamā ātrumā, vairāk vingrināties individuāli, iedziļināties jautājumos, kas katru interesē. Tomēr tas nevar būt pārāk ilgstoši, bet šobrīd jau ir prognozējams, ka skolēni šajā mācību gadā skolā vairs neatgriezīsies. Šī ārkārtas situācija pierāda, cik ļoti esam atkarīgi no modernajām tehnoloģijām un lieliski atklāj katra skolotāja radošo potenciālu un vecāku attieksmi," teic Kokneses novada izglītības darba speciāliste Inese Saulīte.

Šajā laikā vecāki arvien vairāk novērtē skolotāja profesiju. No vairākiem vecākiem nācies dzirdēt, ka būt skolotāja lomā sākumskolas bērnam ir milzīgs pacietības pārbaudījums. Bet viena no jaukākajām atklāsmēm – pirmo reizi dzīvē bērni ļoti vēlas iet uz skolu! Ne tikai satikt draugus un klasesbiedrus, bet arī skolotājus un pats galvenais – būt savā klasē un mācīties.

Kokneses novada domes Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa apkopoja informāciju par attālinātā mācību procesa norisi novada izglītības iestādēs.

printēt Lasīt visu ziņu

Ko bērni šobrīd pārdomā03.04.2020

Valstī un pasaulē iestājies Lielo Pārbaudījumu laiks. Arī mēs Bebru pamatskolā esam šo pārbaudījumu, nelūgtā koronavīrusa gūstā, dzīvojam, kā to nosaka valdība. Mācāmies attālināti, komunicējam, izmantojot visdažādākās elektroniskās sabiedrības saziņas  iespējas.

Sestajā klasē literatūras mācībās skolēni ne tikai paši apguvuši, kas ir aforismi un par ko raksta Reinis Kaudzīte, bet radījuši kolosālas savas atziņas. Ļoti iespējams, ka kādam domu īsi un kodolīgi izteikt mazliet piepalīdzēja vecāki (paldies par to!), bet tajās skaidri nolasāms, kā mēs patlaban jūtamies, ko domājam, uz ko ceram un paļaujamies. Citos apstākļos, visticamāk, rastos pavisam cita satura domu pērles, bet patlaban bērni izsakās tā:

 *Dzīves sastaptie šķēršļi ļauj vieglāk apiet tos nākotnē.

 *Dzīvo katru dienu tā, lai prieks to atcerēties!

printēt Lasīt visu ziņu

“Mājas. Ziepes. Divi metri.” – SPKC uzsāk sabiedrības informēšanas kampaņu par svarīgākajiem COVID-19 profilakses principiem 03.04.2020

Slimību profilakses un kontroles centrs uzsāk sabiedrības informēšanas kampaņu, lai informētu iedzīvotājus par COVID-19 vīrusa profilaksi un piesardzības principiem, lai izvairītos no infekcijas izplatīšanās. 

COVID-19 infekciju izraisošais koronavīruss izplatās, tieši kontaktējoties ar inficētu personu, ar sīkiem pilieniem, kas rodas inficētajai personai runājot, šķaudot vai klepojot vai netieša kontakta ceļā, pieskaroties virsmām un priekšmetiem, kas piesārņoti ar elpceļu izdalījumiem. Tādēļ vadošo speciālistu ieteiktie galvenie piesardzības pasākumi ir:

1.      Palikt mājās, ja tas ir iespējams, strādāt attālināti un atturēties no publisku vietu apmeklēšanas vispār vai darīt to tikai ārkārtējas nepieciešamības gadījumā;

2.      Mazgāt rokas ar ziepēm un darīt to bieži, rūpīgi, vismaz 20 sekunžu ilgumā. Īpaši svarīgi ir rokas mazgāt, atgriežoties mājās pēc sabiedrisku vietu apmeklēšanas, pēc šķaudīšanas un klepošanas, pēc kontakta ar slimniekiem vai viņu apkārtējo vidi, pēc tualetes apmeklēšanas, pirms ēšanas un citos gadījumos;

3.      Divu metru distanci no citiem cilvēkiem jeb sociālo distancēšanos ievērot vienmēr tajos gadījumos, kad tomēr nākas doties ārpus mājas.

printēt Lasīt visu ziņu

Sākas ceturtā dabas skaitīšanas sezona03.04.2020

Ir uzsākusies dabas skaitīšanas ceturtā, noslēdzošā sezona, kurā eksperti Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā līdz oktobrim apsekos dabas vērtības 78 novados, izvērtējot tajos sastopamo purvu, mežu, saldūdeņu, piekrastes, alu, iežu atsegumu un bioloģiski vērtīgo zālāju atbilstību Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamiem biotopiem.  

Dabas aizsardzības pārvalde pateicas Kokneses novada pašvaldības darbiniekiem par izrādīto atbalstu dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes līdzšinējā apzināšanā! Šī veiksmīgā sadarbība palīdz realizēt dabas skaitīšanas mērķi – apzināt Latvijas dabas bagātības.

printēt Lasīt visu ziņu

Pļaviņu HES ūdenskrātuvē pakāpeniski atjaunos ūdenslīmeni 02.04.2020

AS "Latvenergo" Pļaviņu HES ūdenskrātuvē no 2020. gada 2. aprīļa līdz 21. aprīlim notiks pakāpeniska ekspluatācijas ūdens līmeņa atjaunošana.

Pļaviņu HES ūdenskrātuves ekspluatācijas ūdens līmeņa paaugstināšana intervālā no 69.44 līdz 71.14 m Latvijas augstumu sistēmā (LAS-2000,5) notiks ar ātrumu, kas nepārsniegs vienu metru kalendārajā nedēļā, un tas tiek darīts, lai ievērotu ūdens resursu lietošanas atļaujā noteiktos ierobežojumus periodā, kas sākas ar 21. aprīli.

printēt Lasīt visu ziņu

Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai personas izziņas derīguma termiņš tiek pagarināts līdz 2020. gada 31. maijam02.04.2020

LM atgādina, ka trūcīgā un maznodrošinātā statuss dod tiesības ģimenei (personai) saņemt valsts un pašvaldības noteikto atbalstu un atvieglojumus.

2020. gada 20. martā pieņemtie grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā paredz, ka izsniegtās trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) izziņas  derīguma termiņš ir uzskatāms par pagarinātu uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, tas nozīmē līdz 2020.gada 31.maijam.

printēt Lasīt visu ziņu

Uzticības tālrunis 116111 palīdz krīzes skartajām ģimenēm02.04.2020

Ārkārtējās situācijas laikā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija īpaši aicina bērnus un vecākus izmantot Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 piedāvāto bezmaksas psiholoģisko palīdzību, kas ir pieejama visu diennakti. Krīzes laikā, kad izjaukts ierastais dzīves ritms un jāievēro dažādi ierobežojumi, daudzi izjūt spriedzi. Lai izvairītos no tās sekām, psihologa konsultācija ir viena no efektīvākajām metodēm.

printēt Lasīt visu ziņu

Dažādu profesiju pārstāvju vidū meklē 100 jaunus skolotājus01.04.2020

Dažādu profesionālo jomu pārstāvji tiek aicināti kļūt par skolotājiem unikālā izglītības projektā “Mācītspēks”, ko Izglītības un zinātnes ministrijas vadībā īsteno Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte un Daugavpils Universitāte sadarbībā ar nodibinājumu Iespējamā misija. Projekta dalībnieki strādās skolā, saņemot skolotāja darba algu un mācību stipendiju, kā arī paralēli studēs augstskolā, iegūs skolotāja kvalifikāciju un atbalstu savai profesionālajai izaugsmei. Pieteikšanās ilgs līdz šī gada 11. maijam.

printēt Lasīt visu ziņu

Brīvpusdienu finansējumu pašvaldības varēs izmantot pusdienu nodrošināšanai maznodrošināto ģimeņu bērniem01.04.2020

Valsts budžeta finansējumu, ko IZM aprīlī pārskaitīs 1.-4 .klašu skolēnu brīvpusdienām, pašvaldības varēs izmantot maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanai – šos Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātos grozījumus Ministru kabineta rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu 2020. gada 31. martā atbalstījusi valdība.

Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā līdz 14. aprīlim mācības Latvijas izglītības iestādēs notiek attālināti, tāpēc bērniem nav iespēju reizi dienā paēst siltas pusdienas. Vissāpīgāk šo problēmu izjūt bērni no sociāli neaizsargātajām – maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm. Tāpēc Izglītības un zinātnes ministrija, konsultējoties ar Latvijas Pašvaldību savienību un  Finanšu ministriju, rosinājusi valdību  1.-4. klašu skolēniem domāto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienām novirzīt tieši šādam mērķim.

printēt Lasīt visu ziņu

Pabalsta krīzes situācijā piešķiršana31.03.2020

Par krīzes situāciju izsludinātajā ārkārtas stāvokļa periodā uzskatāma situācija, kurā ģimene (persona) ar Ministru kabineta 2020.gada 12. marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 1.punktu izsludinātajā ārkārtējā situācijā no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

Pašvaldība piešķir ģimenei (personai) pabalstu, pamatojoties uz ārkārtējo situāciju, ja ģimene (persona) atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

printēt Lasīt visu ziņu
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top