Zemgalē noslēdzies Kultūras programmas projektu konkurss11.06.2012

Valsts Kultūrkapitāla fonda valde apstiprinājusi 2012. gada Zemgales Kultūras programmas projektu konkursa rezultātus. No konkursā iesniegtajiem 70 projektu pieteikumiem programmas atbalsts piešķirts 24 projektiem, tostarp Kokneses novada domes iesniegtajam projektam - Teika par Kokneses pili.

Reģionā izstrādātās programmas mērķis ir sekmēt Zemgales specifisko kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību. Mērķa sasniegšanai konkursa kārtībā tiek finansēti projekti, kas paredz apzināt specifisko Zemgales materiālo un nemateriālo kultūrvēsturisko mantojumu, veicināt Zemgales kultūras daudzveidības saglabāšanu un izmantošanu vienota Zemgales tēla veidošanā, sekmēt Zemgales kultūrvides tālāku attīstību un popularizēšanu, atbalstīt mākslas jaunrades un pētniecības procesus kultūras jomā, sekmēt reģiona līdzsvarotu attīstību kultūras nozarē.

Programmas finansēšanai šinī gadā Valsts Kultūrkapitāla fonds bija piešķīris Ls 25 000, bet iesniegtajos 70 projektu pieteikumos pieprasītais finansējums pārsniedza Ls 128 788. Tālab speciāli izveidotajai pieteikumu vērtēšanas komisijai nācās krietni nopūlēties, lai atbalstītu konkursa nolikumam visatbilstīgākos projektus. Turklāt daudziem projektiem maksimālo finansējumu, kas juridiskajām personām bija Ls 2 500, bet fiziskām personām – Ls 800, nācās samazināt, atbalstot tikai atsevišķas plānotās aktivitātes.

No visiem atbalstītajiem 24 projektu pieteikumiem, vairāk nekā pusi ir sagatavojušas Zemgales nevalstiskās organizācijas, bet atlikušo daļu pašvaldības un to iestādes, kā arī fiziskas personas, kas darbojas pētniecībā, literatūras un tautas mākslas izkopšanas laukā. Tradicionāli programmas atbalstu saņems sabiedrība „Lielķēniņš”, kas Zemgaļu svētkos Tērvetē plāno organizēt arheoloģisko apmetni, bet Zemgaļu svētki laika gaitā ir ieguvuši starptautisku skanējumu, apliecinot gan reģiona identitāti, gan piesaistot lielu skaitu tūristu. To pašu var sacīt par selekcionāra Pētera Upīša piemiņas muzeju, kas darbojas Valsts Augļkopības institūta paspārnē un ik pavasari rīko vērienīgu klasiskās mūzikas koncertu Baltijā lielākajā ceriņu dārzā. Lai arī dobelnieku iesniegtajam projektam šoreiz piešķirta vien puse no pieprasītā finansējuma, tas veiksmīgi jau likts lietā un aizvadītajā svētdienā ceriņu dārzā sarīkoto operešu mūzikas koncertu noklausījās aptuveni divarpus tūkstoši apmeklētāju, tostarp daudz ārzemnieku.

No citiem atbalstītajiem projektiem var minēt Dobeles novada pašvaldības pieteikumu par pilsdrupu konservāciju, Jelgavas novada domes projektu par mākslas, mūzikas un lauku amatierteātru festivāla „Bīne” rīkošanu, tautas deju atbalsta biedrības „Zemgaļi” projektu par Zemgales deju ķēniņa Viļa Ozola radošā mantojuma saglabāšanu, biedrības „Baltā 1593” projektu par Neretas baznīcas starpstāvu, grīdu un kāpņu remontu, kā arī Bērzes luteriskās draudzes projektu par vietējās baznīcas jumta seguma nomaiņu. Konkursā atbalstīto projektu ieviešanas laiks ir no 2012. gada 1. jūnija līdz 2013. gada 30. jūnijam.

Zemgales Plānošanas reģiona informācija

Juris Kālis,

ZPR speciālists.

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top